Mimo celoplanetárního živého vysílání vytvoříme také

film, jaký svět ještě neviděl.

A císařovy nové šaty to nebudou... 

Film budeme tvořit alchymickým způsobem a alchymickým způsobem ho budeme i promítat. 

Promítání filmu bude součástí celosvětové propagační kampaně na naše živé vysílání.

Výtěžek z promítání filmu použijeme na úhradu nákladů projektu.

A film sám bude velkým léčením tohoto světa...

Velkým a laskavým léčením,

jaké svět teprve

uvidí.

x