Dílčí projekt s pracovním názvem Česko a hluk.

Jeho cílem je snížení hluku, v tuto chvíli zejména dopravního.

Hluk je velký stresor, snižuje kvalitu života a přispívá k mnoha psychickým i zdravotním problémům.

Zacílíme na jedno konkrétní místo, které má velký potenciál:

V KRÁTKÉM HORIZONTU vytvořit pro českou zemi a konkrétní jednotlivé obyvatele obrovskou hodnotu nejen v oblasti kvality jejich života - zlepšení životního komfortu, psychického i zdravotního stavu, ale úplně jednoduše a zcela zákonitě i v oblasti podpory českého zemědělství, českého hospodářství, českého patriotismu i národní identity a hrdosti.

V DLOUHODOBĚJŠÍM HORIZONTU vést ke snížení nákladů ve zdravotnictví a sociální sféře, ke zefektivnění pracovní činnosti a prodloužení produktivního období obyvatel naší země.


Velmi ráda ti předám bližší informace o tomto dílčím projektu, jeho konkrétním záměru, konkrétních benefitech i konkrétní podobě.

Sejdeme se?

ariel@arielrea.cz

x