V následujících cca 10 letech nás čeká období velkých změn.

Ti, kteří mají vybudovanou SILNOU VNITŘNÍ KOTVU, tímto obdobím projdou mnohem snáze a v mnohem větší lehkosti než ti, kteří zatím svou vlastní existenci opírají o kotvy ležící mimo ně.

Takovými vnějšími kotvami bývají pracovní pozice, partnerské a další mezilidské vztahy, místa bydliště, denní režim, jakékoliv vnější atributy vlastní identity apod.

Nacházíme se v klíčovém období dějin lidstva, kdy je potřeba, aby tu z mnoha důvodů proběhla poměrně rychlá změna k lepšímu = k čistému, zdravému, pravdivému, svobodnému, souladnému, životnému.

Toto lepší však znamená mnoho změn v našem vnějším i vnitřním světě...

Změn, které námi budou hýbat.

Změn, které nás budou někdy pohánět a někdy zastavovat.

Změn, které nás mohou někdy i bolet a jindy nás budou oblažovat a naplňovat radostí.

Změn, které pro některé budou znamenat, že se toho změní mnoho a pro některé to bude "jen" pokračováním dlouhodobé cesty nebo jejím krásným dosednutím.

Kdo je a bude dobře připraven, bude mít možnost a příležitost tvořit mnoho nového. Toho, co tu v tuto chvíli ještě není. Mnoho toho se již rodí a mnozí z nás již na tom dlouhodobě nebo nějaký čas pracujeme.

Kdo je a bude připraven, bude moci tvořit ve svobodě, v jakékoliv oblasti, z jakéhokoliv místa a v jakémkoliv místě, dle svého vnitřního vedení a volání sil existence.

Kdo bude mít silnou vnitřní kotvu, ten bude tvořit novou realitu - nový svět převážně v radosti a v hlubokém naplnění.

SILNÁ KOTVA JE OBROVSKÝM POKLADEM.

Je to domov, který si vy/stavíš uvnitř sebe.

Je to domov, který máš neustále při sobě, ať už se ocitneš kdekoliv.

Je to domov, který ti je útočištěm i parťákem.

Vnitřní kotva je multidimenzionální a má nekonečno aspektů, ale zmíním zde ty, které v tuto chvíli vnímám jako nejdůležitější:

1) Zdravý a silný fyzický střed - leží v oblasti okolo pupku + zdravý a silný energetický střed - leží v srdci.

2) Silné kořeny i koruna = dobré ukotvení a zároveň propojení s duchovním rozměrem člověka a existence = vnitřní spojení nahoru i dolů.

3) Jasnost = porozumění sobě a světu, porozumění principům a zákonům této existence = porozumění životu a jeho projevům. Jasnost vychází hlavně z vlastního poznání a zároveň z čistoty a otevřenosti srdce.

4) Orientace dovnitř i ven = slyšet svůj vnitřní hlas, vnímat a naplňovat své potřeby, zároveň schopnost sebereflexe a sebekorekce dle našeho odrazu ve "vnějším světě".

5) Láska k sobě a k životu, která je člověku výživou, zdrojem, léčivou silou, smyslem, nástrojem i darem.

6) Schopnost vidět nekonečnou škálu i spojitost reality, která se projevuje nedualistickým vnímáním světa a umožňuje zůstávat v neutralitě a přijetí.

7) Lidskost, která se projevuje jako schopnost skutečně a opravdově milovat, hřejivě obejmout, nesoudit a neodsuzovat, porozumět, projevit účast, odpouštět a smiřovat...

To vše ti dá sílu, stabilitu a odvahu otevřít se novému a dosud nepoznanému, ať už to nabere jakoukoliv podobu.

To vše ti dá schopnost procházet i velkými změnami s důvěrou, která ovšem není slepou vírou, ale skutečnou důvěrou opřenou o tvé poznání ukotvené ve vlastní životní zkušenosti.

Tato důvěra je vstupenkou k tomu, abys nevytvářel zbytečné odpory a neprožíval zbytečné strachy a tím nebránil zrodu něčeho nového uvnitř tebe či "tam venku".

SILNÁ VNITŘNÍ KOTVA

je jako vnitřní připínáček, který tě drží na místě i když létáš ve vzduchoprázdnu.

Je jako pevný bod, o který se opíráš a který je zároveň tebou a uvnitř tebe.

Je jako oáza, ke které máš neustále přístup, i když bloudíš neznámou rozlehlou pouští.

Je jako velký pták, který tě svými křídly vznese, abys neutonul a zároveň jako medvěd, který tě svým tělem jemně zalehne a přitiskne k zemi, abys neuletěl.

Je jako ševelení vánku, které ti napovídá cestu ve chvílích, kdy jdeš v pokojném lese a je jako ostrý hvizd, který ti napovídá cestu, když jdeš v mlze a nevidíš vůbec nic.

Je jako tvoje maminka, tatínek a zároveň milenec/milenka...

Přeji nám všem, ať se nám daří budovat silnou vnitřní kotvu, která je tou NEJLEPŠÍ INVESTICÍ, jakou tu na tomto světě můžeme udělat.

Investicí, která se zhodnotí a zúročí tak, jako žádná jiná.

P.S.

K tématu nedualistického vnímání si můžeš přečíst článek tu na blogu Jak dojít k míru.

K tématu středu ti může mnoho napovědět článek Odkaz slunovratové tragédie a co je tu nejvíce potřeba.

P.P.S.

Můžeš mrknout i na archivní článek z mého blogu, kde najdeš nastíněnou část problematiky multidimenzionální kotvy Multidimenzionální kotva - 4 hlavní složky.
Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět