Projekt Nový Svět

(spolu)(vy)(tvoříme) svět, ve kterém je radost žít

děj se a staň i ty jím

English version soon

Náš tým

Postupně zde budeš moci nalézat členy týmu. 

Ne všechny, ale ty, kteří chtějí a zároveň mohou být viděni.

Jak vybírám členy týmu

Nerozhoduje to, zda je daný člověk veřejně známý či neznámý.

Nerozhoduje ani to, zda v tuto chvíli léčí nebo jiným způsobem posouvá tento svět. 

Jediné, co rozhoduje, je:  připravenost stát se součástí týmu a tvořit velké věci. Ve hmotě.

Chceš-li s námi v týmu být,

buď připraven mnoha různými směry jít. 

Někdy ve vzrušujícím tahu a jindy pod drtivým tlakem.

Není to selanka, je to ryzí život, který je laskavý i tehdy, když nás tlačí.

Budeme si hodně hrát, abychom do toho, co budeme tvořit, mohli svou radost dát.

Kdo velké srdce má,

ten odvahu k tomu kroku sebere

a svou lásku do všeho, co bude tvořit, dá.

A tím aktem dávání sám pro sebe mnoho získává.

V rámci týmu i v rámci společných týmových setkání se budeme 

vzájemně inspirovat, podporovat a pomáhat si k tomu, abychom zhmotnili maximum svého potenciálu. Každý tak, jak sám bude cítit a chtít a jak bude existencí inspirován a veden. 

Budeme pracovat ve všech vrstvách. Budeme pracovat s fyzickým tělem, s energetickým systémem, s pocity a emocemi, s psychikou, s duší i duchem.

Vytvoříme malé, ale velmi bohaté a rozmanité 

společenství lidí, kteří jsou schopni ve vzájemném respektu a úctě radostně a svobodně spolupracovat - spolutvořit.

Mimo jiné tak 

vytvoříme velmi magnetický předobraz Nového Světa. Světa, kde lidé přijímají, projevují a ctí vzájemnou odlišnost a vnímají ji jako dar a obohacení společného prostoru. Světa, kde lidé žijí v lásce a úctě sami k sobě i k sobě navzájem, v lásce, vděčnosti a úctě k přírodě i planetě Zemi. Světa, kde lidé ve svobodě, a proto v radosti žijí, tvoří a spolupracují, světa, kde si lidé pomáhají.

Společně budeme připravovat a 

tvořit různé akce, události, dílčí projekty (např. Česko a hluk, Národní píseň, Alchymický léčivý film...)...

Více k tomu, co za projekty budeme společně tvořit, najdeš zde na stránce Dílčí projekty.

Vyvrcholením projektu a společné týmové práce bude

celoplanetární živé vysílání, které bude trvat nepřetržitě několik dní a bude tím největším léčením, jaké kdy bylo zrealizováno.

Ale nakonec to může být i jinak... Neustále aktualizuji své vize, záměry i konkrétní kroky tak, aby odrážely aktuální možnosti i potřeby světa.

Být součástí týmu projektu Projekt Nový Svět je

DAR NEDOZÍRNÉ HODNOTY.

Hodnota tohoto daru je tak nedozírná, že i když je zcela konkrétní, zároveň je z velké části neuchopitelná.

Z mnoha důvodů není možné vyjevit vše, co obnáší a bude obnášet stát se součástí týmu tohoto projektu. A to i z toho důvodu, že vše budeme tvořit a utvářet společně.

Tento projekt sám je

zhmotněním všech zákonů a mystérií této existence

 a tedy zhmotňuje i kontinuum (zdánlivou dualitu) předem daného a zároveň svobodně se utvářejícího.

Je možné jít do tohoto projektu spolu se mnou a dalšími "jen"

na základě

důvěry

vnitřního volání 

cítění srdce 

vzájemného souznění 

cítění a vidění smyslu

uzření velikosti toho, co budeme

SPOLUTVOŘIT

Být součástí týmu je dar, který je ti dáván.

Být součástí týmu je dar, který dáváš sobě, mně, všem členům týmu i celému světu.

Předpoklady kandidáta na člena týmu

  • odvaha
  • vnitřní čistota
  • otevřenost novému

Také schopnost sebereflexe, vnitřní pokora, zdravý úsudek...

To jsou předpoklady kandidáta na člena týmu tak, aby se mohl stát:

ALCHYMISTOU SRDCE.

Jak sestavuji tým

Božsky i lidsky.

V týmu proto budou i někteří z mých blízkých.

Významnou roli při výběru členů týmu totiž hraje i zkušenost jejich duše.

Důležitá je vzájemná zastupitelnost, většina funkcí je a bude obsazena minimálně 3 lidmi.

Tým sestavuji s vědomím toho, co konkrétně bude potřeba, abychom vytvořili.

Využívám i principů posvátné geometrie a dalších fenoménů.

Zohledňuji rovnováhu polarit, v mnoha aspektech.

Pracuji alchymickým způsobem.

Stále a neu-stále.

Pro koho je účast v týmu vhodná

Pro toho, kdo touží zhmotnit maximum svého potenciálu a tvořit ve prospěch lidstva.

Pro toho, kdo má odvahu čelit svým strachům, omezením a pracovat s nimi.

Pro toho, kdo je schopen sebereflexe a zdravého úsudku.

Pro toho, kdo si ustojí sám sebe v konfrontaci s celým světem.

Pro toho, kdo je připraven spolutvořit i s těmi, se kterými neladí v některé oblasti, kterou považuje za důležitou.

Pro koho je účast v týmu nevhodná

Pro toho, kdo chce jít pohodlnější cestou.

Pro toho, kdo má strach čelit sám sobě a svým hlubinám.

Pro toho, kdo si chce žít ve skrytu a nechce být viděn celým světem.

Pro toho, kdo není připraven pracovat se svými strachy a omezeními a spolupracovat s těmi, s kterými neladí v některé oblasti, kterou považuje za důležitou.

Pro toho, kdo nemá zdravý úsudek a sebereflexi.

Pro toho, koho nevolá tvořit ve prospěch lidstva.

 

Chci být v týmu, ale nejsem si jistý, zda na to mám

Můžeme se osobně setkat a já ti řeknu, jak tě vnímám.

Můžeš se zúčastnit některých našich poloveřejných nebo veřejných akcí a vyzkoušet si a ověřit na vlastní kůži, jak na tom jsi a zda je to něco pro tebe.

Případně se můžeš zúčastnit jednoho z našich víkendových týmových setkání a vyzkoušet si to.

Projekt mě oslovuje, ale nechci být v týmu

Pak můžeš spolutvořit spolu s námi v rámci konkrétních poloveřejných nebo veřejných akcí. Pokud budeš chtít, můžeš zde být uveden jako širší spolutvůrce. Podpoří to tebe a tvou práci a zároveň ty podpoříš nás.

Můžeš projekt podpořit finančně, mediálně, technicky či jakýmkoliv jiným způsobem.


Koho potřebujeme

oblast filmu a médií - kameraman, zvukař, režisér, herec, producent,

mediální expert, tvůrce audiovizuálního kanálu, novinář, publicista, 

mistr psaného slova (copywriter apod.), titulkování videí...

Mimo celoplanetárního živého vysílání vytvoříme

film, jaký svět ještě neviděl.

A císařovy nové šaty to nebudou... 

Film budeme tvořit alchymickým způsobem a alchymickým způsobem ho budeme i promítat. 

Promítání filmu bude součástí celosvětové propagační kampaně na naše živé vysílání.

Výtěžek z promítání filmu použijeme na úhradu nákladů projektu.

A film sám bude velkým léčením tohoto světa...

Velkým a laskavým léčením,

jaké svět teprve

uvidí.

Dále potřebujeme

umělec vizuální tvorby - fotograf, grafik, malíř, kreslíř, sochař, ohňová / světelná show, kaligrafie....

umělec akustické tvorby - hudebník, zpěvák, skladatel...

umělec slovní tvorby - spisovatel, básník, textař...

umělec práce s tělem - tanečník, artista apod...

oblast práce s tělem - masáže, práce s pohybem, práce s pohybovým systémem,

mistr fyzické přípravy - trenér, bojová umění, cvičení, běh, skoky, hody apod., potápěč,

práce s lany ve výškách (lezení) i hloubkách (propasti, jeskyně), seskoky (i padákem), 

znalý přežití v přírodě a orientace v neznámém prostoru,

mistr fyzické rovnováhy - slackline, gymnasta, surfař (i kite či wind) apod.,

oblast výživy, detoxikace, regenerace - výživa, detoxikace, omlazování, 

výrobce a prodejce doplňků stravy, vědomá a láskyplná příprava stravy...

oblast práce s rostlinami a půdou - práce s vonnými esencemi, balzamování, znalý přírody,

znalý bylin a dalších rostlin, zahradník, sadař, lesník, práce s květinami a přírodninami, péče o krajinu a vodu...

práce se zvířaty a živočišnou říší - koně, psi, kočky, divoká a volně žijící zvířata, péče o včely...

uměleckořemeslná tvorba -  zpracování skla, kovu, kamene, dřeva, hlíny, vlny, textilu, vosku...

výroba hudebních nástrojů, háčkování, tkaní, drhání...

architektura a stavitelství - přírodní stavitelství, architektura - přírodní, historická, harmonická...

oblast historie a různých kultur - dávné i nedávné dějiny a kultury

Součástí našeho týmu bude i odborný zajišťovací subtým.

Jeho úkolem bude zajištění naší bezpečnosti při týmových pracovních setkáních.

Někteří z odborníků se budou moci účastnit i celoplanetárního živého vysílání. Budou tak mít neopakovatelnou příležitost promluvit k celému světu a předat mu své poselství.

Potřebujeme tedy i odborníky z oblastí medicíny, záchranářství a psychoterapie. Tito odborníci budou mít výjimečnou příležitost nahlédnout do oblastí, které jsou běžné odborné veřejnosti skryty. Mohou tak získat mnoho cenných zkušeností a podnětů pro svou vlastní odbornou práci. 

Také se zcela přirozeně budou moci stát světovými leadery ve svých oborech a podílet se na transformaci medicíny, psychoterapie a záchranného systému.


Proto potřebujeme

oblast medicíny - lékař psychiatr, internista, chirurg, anesteziolog, gynekolog...

oblast přidružené péče - záchranář, dula, porodní asistentka...

oblast psychoterapie - psycholog či psychiatr praktikující psychoterapii,

odborník na psychospirituální krizi, vztahovou problematiku...

Dále potřebujeme

oblast terapie a léčení - terapeut, léčitel, muzikoterapeut, aromaterapeut, hlasový terapeut,

arteterapeut, transformační kouč, práce s mužstvím, ženstvím, sexualitou, plodností...

oblast spirituality a transformace světa - šaman, druid, alchymik, alchymista,

světelný bojovník a ochránce, práce s krystaly a kameny, vizionář, inspirátor...

oblast změněných stavů vědomí - přírodní a přirozené prostředky

oblast vědy a objevů - objevitel, badatel, vědec v oblasti technologií (optika, informační technologie...),

vědec v oblasti biologie a medicíny, kvantový fyzik, matematik...

oblast informačních technologií - IT a PC odborník, technická podpora...

 oblast ekonomická - finančnictví, obchod a marketing, sponzoring, nadační fondy...

oblast technická - práce s malými i velkými stroji včetně jejich opravy,

výkopové práce, těžká práce se dřevem...

oblast dopravy - řidič, moře-plavec, kapitán lodi, námořník...

oblast vzdělávání a práce s dětmi - učitel, pracovník ve školství, dětský terapeut...

oblast cestování a jiných jazyků - tlumočník, překladatel, průvodce...

V tuto chvíli je nás celkem

Customers served! 0 Customers served!

z toho jsme tu zveřejněni

Customers served! 0 Customers served!

Chceš-li kandidovat na člena týmu, dej mi o sobě vědět.

A to i v případě, že ses výše nenašel.

Napiš mi na ariel@arielrea.cz.

V týmu uvítáme i zástupce ze Slovenska a Polska. 

Je a bude žádoucí, aby v týmu byli i zástupci různých lidských ras.

Ve vizi je i to, aby v týmu byl alespoň jeden zástupce z každého kontinentu.

Je potřeba utvořit tým ideálně do konce května 2024.

Od září 2024 budeme pracovat ve skupině.

Celý tým budeme spolu

1x za 2 měsíce

3 dny

Členové týmu

Postupně budu doplňovat jednotlivé členy týmu.

Informace o členech týmu zveřejňuji výhradně po předchozí domluvě s nimi.

Zveřejnění dalších členů týmu se rodí...

Ariel
lásky stvořitel

MUDr. Barbora Müllerová

Vizionář a tak trochu šaman, Super/double/alchymista - Vědma, civilní duchovní - mystik, Umělkyně života - Stratég

Nositelka Světla, Nositelka Zdrojové esence, Ochránkyně života

Zhmotňovatelka nekonečnosti

Hlavní role v týmu 

Autor, iniciátor, tvůrce, vůdce a záštita projektu i týmu

Zhmotnění toho, co je a bude třeba zhmotnit

Co mě vystihuje

Umím to, co zrovna potřebuji umět.

Učím se tomu, čemu se zrovna potřebuji učit.

Mnoho věcí dělám poprvé v životě a jde mi to.

JINDra

Úředně: Bc. Jindřich Burian

Rámcově: správce IT, pedagog, práce všeho druhu...

Hlavní role v týmu

Podpora Ariel a tím podpora celého projektu

Technická a informační podpora

Alchymická práce s masem

Fotografická tvorba

Hraje si s nástroji

Tanečník

Kakaová radimila

Úředně: Mgr. Radimila Fleischmanová

Rámcově: filozof, pedagog, terapeut, šaman žijící a tvořící v lese, průvodce psychospirituální krizí, tvůrce Lesní oázy – transformačního a léčivého místa v srdci přírody, inspirátor

Hlavní role v týmu

Vědomě a s láskou připravená veganská strava

Posvátné obřady s ceremoniálním kakaem

Čokoláda z posvátného kakaa Mayů 

Transformační svíce s léčebnými kódy přírody 

Práce s krystaly a kameny

Management psychospirituální krize

Šamanská práce

Terapeutická práce

Podpora pro setkání týmu

Inspirátor

Přání a poselství

Mým přáním je zůstat takto napořád - žít v poklidu v koutě přírody. 

Všichni sdílíme planetu Zemi a musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou.

To není jen sen, ale nutnost.

Vize

projekty „Lesní lázně“ a „Kreativní les“

Osobní web: www.lesnioaza.cz

Michal

Úředně: Mgr. Michal Štursa

Rámcově: pedagog, muzikoterapeut, lektor prožitkových programů pro děti i dospělé, lektor dětských a kojeneckých masáží, příležitostný fotograf, básník a vypravěč příběhů

Hlavní role v týmu

Hudba jinak - muzikoterapie, skupinové bubnování, zvukové lázně, relaxační a meditační koncerty

Výroba hudebních nástrojů (dešťové hole, mořské bubny a hromové bubny)

Umělecká tvorba se slovy

Fotografická tvorba

Masáže a vědomý dotek

Práce s hlasem (zpěv, přednes, čtení)

Hudební tvorba

Mužská setkání v kruhu, smíšené kruhy sdílení

Rituály a obřady spojené s ohněm

Kakaové ceremonie doprovázené intuitivní hudbou

Alchymie v kuchyni - inspirativní vaření pro muže

Terapeutická práce

Práce se dřevem a kůží

Lukostřelba

Podpora pro setkání týmu

Vztahová práce se psy (smečka 3 československých vlčáků)

Provázení mužů vnitřní i vnější krajinou

Přání a poselství

Všechno má svůj čas....

Další spolupracovníci

Uvítáme i nezávislé experty a konzultanty z nejrůznějších oblastí

(tuzemské a mezinárodní právo, humanitární akce, církve, propagační akce apod.) 


Také uvítáme umělce, kteří by s námi rádi spolupracovali.

Na společná pracovní setkání týmu budeme přizvávat hosty,

kteří obohatí náš program či nám pomohou s řešením dílčích záležitostí a úkolů.

Tím hostem můžeš být právě ty.

Jsi-li otevřen s námi spolupracovat, napiš mi prosím e-mail na ariel@arielrea.cz.

Budeš-li chtít, můžeš tu být i zveřejněn jako širší spolupracovník.

Podpoří to tebe a tvou práci a zároveň ty podpoříš nás.

Mohu tě navíc podpořit i svou osobní účastí na tvých akcích a projektech.

Více k možným podobám spolupráce najdeš 

zde.

Zaujali jsme tě, ale v tuto chvíli si nejsi jistý, zda s námi chceš spolupracovat?

V tom případě nás můžeš sledovat na tomto webu nebo na Facebooku.

Můžeš se přidat do soukromé Fb skupiny pro širší spolupráci.

Můžeš sledovat Fb stránku projektu Projekt Nový Svět.

Děkujeme ti a věz, že existence podpoří i tebe.

Mnoha cestami a v souladu s tebou.

Budeš-li si to přát.

Zvažuješ, že bys projekt podpořil?

Můžeš mrknout sem.

I

TY MŮŽEŠ

projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět