Projekt Nový Svět

(spolu)(vy)(tvoříme) svět, ve kterém je radost žít

děj se a staň i ty jím

English version soon

Podpora = spolutvorba

Vítej

neziskový

a dobročinný projekt 

Projekt Nový Svět můžeš podpořit mnoha způsoby

Navštěvováním tohoto webu, sdílením příspěvků, zmínkou o projektu,

sledováním Fb stránky, oslovením možných spolupracovníků/spolutvůrců či podporovatelů projektu,

projekt můžeš podpořit i mediálně, finančně či technicky či jakýmkoliv jiným způsobem, který s tebou bude ladit.

Projekt je tu proto, aby pomohl lidem a lidstvu najít cestu ze současné celoplanetární krize.

Projekt je tu od toho, aby zajistil pokračování lidstva a života na této planetě.

Projekt je tu, aby podporoval to, co je zdravé, životné a souladné.

Projekt existuje, protože tvoří změny, jaké jsou tu zapotřebí.

Projekt potřebuje podporu, aby mohl podporovat.

Je a bude obrovský a roste s každým,

kdo se jakkoliv zapojí.

PODOBA A SMĚŘOVÁNÍ NAŠEHO SVĚTA JE VĚCÍ NÁS VŠECH

Podpora tohoto projektu je jednou z forem spolutvorby.

Chceš tímto způsobem spolutvořit náš nový, lepší svět?

Chceš projekt PODPOŘIT ŠÍŘENÍM POVĚDOMÍ O NĚM?

Můžeš si stáhnout letáček, vytisknout ho (i čb) a někomu ho dát.

Text letáčku je lehce asymetricky umístěn a je to záměr.

Letáček/letáčky můžeš dát i do výlohy obchodu či provozovny, na nástěnku, 

rozd(áv)at lidem, nechat někde ležet k volnému rozebrání... 

Velikost letáčků - velký A4, střední A5 a malý A6.

Tiskové pdf na list o rozměru A4

ve třech verzích.

 Po kliknutí na tlačítko se letáček zobrazí v novém okně 

a můžeš si jej uložit nebo rovnou vytisknout.

 Po kliknutí na tlačítko se letáček stáhne do tvého zařízení.

 velikost souboru 2,6 Mb

velikost souboru 2,7 Mb

velikost souboru 2,6 Mb

uprostřed tohoto  listu je záměrně vložen symbol, který se na letáčcích objeví jako výseč v rohu 

stříhání nebo řezání nemusí být dokonalé, i tak to bude dost dobré

a dáš do toho takto i kus sebe sama

Potřebuješ vidět konkrétnější obrysy toho, co můžeš podpořit?

Na stránce Dílčí projekty můžeš nalézt již 15 projektů, které budeme tvořit.

Níže se můžeš podívat na 3 z nich.

Národní píseň


Cílem projektu je vytvořit píseň pro náš národ, která bude zároveň modlitbou, a když se nám to podaří, tak se stane naší novou/novodobou hymnou.

Záměrem je vytvořit píseň, která nás bude posilovat, povzbuzovat a léčit.

.

Píseň, která bude mít silný a léčivý text + silnou a krásnou harmonickou melodii.

Bude probouzet sílu našeho ducha a pozvedat vědomí našeho národa + bude oslavou života a lidství a bude nás vracet do našich srdcí.

Tato píseň bude mít i další obrovský přesah:

bude nás lidi vylaďovat tak, abychom mohli činit dobrá a souladná rozhodnutí a dobré a souladné kroky, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Píseň zhmotníme v mnoha verzích/stylech/podobách tak, aby mohla oslovit každého člověka v naší zemi.

Tuto píseň si bude moci za/zpívat kdokoliv z nás - ten, který svůj hlas ke zpěvu již dlouho používá a trénuje i ten, kdo si ještě ke zpěvu cestu nenašel.

Tuto píseň si budeme moci za/zpívat kdekoliv - u táboráku i v kostele, doma při vaření, na společenské akci nebo při obchodním jednání.

.

Bude to

píseň, kterou budou moci zpívat:

nastávající maminky svým ještě nenarozeným dětem,

maminky a tatínkové svým dětem v náručí, kolébkách a postýlkách,

lidé sami sobě ve chvílích, které budou radostné i ve chvílích, které budou bolestné,

lidé svým blízkým, příbuzným, známým i těm neznámým či vzdáleným

pro povzbuzení, posílení, léčení, pohlazení, utěšení,

pro radost a potěšení,

či jen tak.

.

Tato píseň nás všechny spojí, propojí a posílí tak, abychom mohli být těmi, kteří vytvoří magnetickou vlnu proměny naší země, která se bude šířit do celého světa.

Tato píseň nás naladí do našich srdcí a čisté zdrojové energie tak, abychom mohli tvořit v energiích Nového Světa, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Bude potřeba vytvořit a otestovat píseň, jaká tu ještě nebyla.

Bude potřeba tuto píseň nahrát v mnoha audioverzích + natočit v podobě videoklipů v různých verzích.

Bude potřeba píseň rozšířit mezi lidi, aby se s ní mohli seznámit. Každý jeden člověk rozhodne, zda a jak rychle se tato píseň "ujme" jako sazenička, která bude růst v krásný strom lásky, hrdosti, čistoty a síly. Bude-li lidmi svobodně zpívána a šířena, pak bude vize projektu Národní píseň naplněna.

֍

Abychom to mohli zrealizovat, budeme potřebovat finanční, technickou i mediální podporu.

֍

Ale hlavně bude potřeba, aby ti, kteří se do tvorby v jakékoliv podobě zapojí, tak činili v nadšení a radosti, ve vědomí hlubokého smyslu toho, co vzniká. Jen tak můžeme vytvořit píseň, která skutečně bude tím, čím být má a potřebuje.


Česko a hluk

aneb 
Česká zem snižuje hluk


Jeho cílem je snížení hluku, v tuto chvíli zejména dopravního. 

Hluk je velký stresor, snižuje kvalitu života a přispívá k mnoha psychickým i zdravotním problémům.

 


1. fáze projektu:

Vytvoříme mediální kampaň,

kde zacílíme na jedno konkrétní místo, které má velký potenciál:


V KRÁTKÉM HORIZONTU 

- vytvořit pro českou zemi a konkrétní jednotlivé obyvatele obrovskou hodnotu nejen v oblasti kvality jejich života - zlepšení životního komfortu, psychického i zdravotního stavu, ale úplně jednoduše a zcela zákonitě i v oblasti podpory českého zemědělství, českého hospodářství, českého patriotismu i národní identity a hrdosti.

- vytvořit podmínky pro to, aby se lidé mohli vracet k přirozenosti a také více vnímat sami sebe a své fyzické i niterné potřeby.


V DLOUHODOBĚJŠÍM HORIZONTU 

- vést ke snížení nákladů ve zdravotnictví a sociální sféře, ke zefektivnění pracovní činnosti a prodloužení produktivního období obyvatel naší země.

.

.

.

Bude potřeba vytvořit multimediální obsah - texty, videa, audia.

Bude potřeba tento obsah promovat v nejrůznějších komunikačních kanálech.

֍

Uvítáme finanční, technickou i mediální podporu.

֍


Krajina a zeleň

aneb 
Krásná krajina, harmonická sídla a hojná zeleň vůkol nás


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. tvořit zásadní vize, záměry a konkrétní kroky v péči o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

2. metodicky inspirovat jednotlivce, skupiny i organizace

3. zastřešovat/zaštiťovat/podporovat a v případě potřeby i koordinovat projekty, které pečují o krajinu, vodu, půdu, sídla, zeleň ve městech i mimo ně

4. monitorovat stav krajiny, vody, půdy, zeleně, sídel

5. šířit povědomí o projektech, které pečují o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

6. propojovat lidi s projekty, které jim budou blízké srdcem či lokalizací

7. osobně/fyzicky se podílet na péči o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

8. obzvláště ve velkých městech tvořit a budovat léčivé zahrady a léčivé parky

9. Probouzet lásku a úctu k přírodě i k místům, kde žijeme

10. Inspirovat, podporovat a umožňovat proměnu lidských obydlí a sídel, měst a obcí ve zdravá, harmonická  a podporující místa

֍

Uvítáme proto finanční, technickou i mediální podporu.

֍Chtěl bys Projekt Nový Svět nebo jeho dílčí projekty Národní píseň, Česko a hluk, Krajina a zeleň a další

podpořit = spolutvořit?

Z povahy a rozsahu těchto projektů můžeš vidět, že potřebujeme, a proto velmi uvítám/e 

a s vděčností přijmeme zejména

mediální, finanční a technickou podporu.

Projekt nemá právně ekonomickou formu, protože důležitý je obsah a ten potřebuje být svobodný.

Rozjíždím miliardový projekt a mé příjmy v tuto chvíli nepokrývají mé životní náklady.

Investuji do mnoha nástrojů, do cest na různá místa a za různými lidmi.

Investuji i sama do sebe. Podporuji se mnoha způsoby.

To proto, abych měla sílu to zvládnout.

Abych měla sílu to ustát.

Abych to mohla

dát.

Aby ta cesta sama byla pro mě, pro tebe, pro naši zemi i celý svět 

cestou proměny a přerodu v maximální možné radosti a lehkosti.

Tento svět a tedy i tento projekt funguje na principu vyrovnání.


Pokud mě = projekt podpoříš, budeš podpořen.


Mnoha různými cestami a formami. 

Budeš-li tomu chtít

ty sám.

Cílem projektu není generovat finanční zisk.

Jeho cílem je vytvářet skutečnou, obrovskou hodnotu. 

Tvořit a podporovat změny vedoucí k proměně lidstva přes jednotlivce i skupiny.


Projekt nepodporuje zadlužování, a to ani energetické dluhy, vše bude mnoha různými cestami vyrovnáno.

Proto k podpoře volám ty, pro něž bude radostí stát se tímto způsobem spolutvůrci důležitých změn.

V tuto chvíli vše financuji ze svých vlastních prostředků.

Můžeš podpořit celý projekt tím, že finančně

podpoříš mne osobně.

Můžeš

zaslat libovolný dar

na účet 251 251 25 / 2010 (Fio)

s variabilním symbolem 333. Tvůj dar

řádně přiznám a peníze od tebe vynaložím účelně

a s vděčností na to, co je pro provoz a rozvoj projektu potřeba.

můžeš k využít i qr kódu níže.

děkuji ti.

Číslo účtu 251 251 25 / 2010

Větší sponzor, mecenáš či jiný podporovatel projektu bude moci

prožít plodný čas v mé výhradní společnosti.

Bude-li chtít.

Staneš-li se velkým sponzorem, mecenášem či jiným podporovatelem projektu,

budeš se moci zúčastnit některých uzavřených týmových setkání. 

Uvidíš naši alchymickou práci a zakusíš ji s námi.

Na vlastní kůži.

Budeš-li chtít, můžeš tu být i zveřejněn.

Podpoří to tebe a tvou práci a zároveň ty podpoříš nás.

Mohu tě navíc podpořit i mou osobní účastí na tvých akcích a projektech.

Osobní setkání se mnou ti mnoho dá, předá a umožní.

A to vždy souladu se životem

a tvými záměry.

Chtěl bys projekt podpořit více než malým příspěvkem nebo o tom uvažuješ?

Napiš mi e-mail na ariel@arielrea.cz

Můžeme se spolu osobně setkat, oťukat a vytvořit souladnou podobu podpory.

Můžeme se domluvit i na projektovém sponzoringu či mecenášství, které bude vázáno na konkrétní dílčí projekt.

Dílčí projekt Česko a hluk, který můžeš podpořit

ČESKÁ ZEM SNIŽUJE HLUK

Jeho cílem je snížení hluku, v tuto chvíli zejména hluku dopravního.

Hluk je velký stresor, snižuje kvalitu života a přispívá k mnoha psychickým i zdravotním problémům.

1. fáze projektu:

Vytvoříme mediální kampaň, kde zacílíme na jedno konkrétní místo, které má velký potenciál:

v krátkém horizontu vytvořit pro českou zemi a konkrétní jednotlivé obyvatele obrovskou hodnotu nejen v oblasti kvality jejich života - zlepšení životního komfortu, psychického i zdravotního stavu, ale úplně jednoduše a zcela zákonitě i v oblasti podpory českého zemědělství, českého hospodářství, českého patriotismu i národní identity a hrdosti.

- vytvořit podmínky pro to, aby se lidé mohli vracet k přirozenosti a také více vnímat sami sebe a své fyzické i niterné potřeby.

v dlouhodobějším horizontu vést ke snížení nákladů ve zdravotnictví a sociální sféře, ke zefektivnění pracovní činnosti a prodloužení produktivního období obyvatel naší země.

Bude potřeba vytvořit multimediální obsah - texty, videa, audia.

Bude potřeba tento obsah promovat v nejrůznějších komunikačních kanálech.

֍

Uvítáme finanční, mediální i technickou podporu.

֍

Chtěl bys tento projekt podpořit = spolutvořit?

Setkejme se.

ariel@arielrea.cz

Dílčí projekt Národní píseň, který můžeš podpořit

Projekt


NÁRODNÍ PÍSEŇ


Cílem projektu je vytvořit píseň pro náš národ, která bude zároveň modlitbou, a když se nám to podaří, tak se stane naší novou/novodobou hymnou.

Záměrem je vytvořit píseň, která nás bude posilovat, povzbuzovat a léčit.

.

Píseň, která bude mít silný a léčivý text + silnou a krásnou harmonickou melodii.

Bude probouzet sílu našeho ducha a pozvedat vědomí našeho národa + bude oslavou života a lidství a bude nás vracet do našich srdcí.

Tato píseň bude mít i další obrovský přesah:

bude nás lidi vylaďovat tak, abychom mohli činit dobrá a souladná rozhodnutí a dobré a souladné kroky, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Píseň zhmotníme v mnoha verzích/stylech/podobách tak, aby mohla oslovit každého člověka v naší zemi.

Tuto píseň si bude moci za/zpívat kdokoliv z nás - ten, který svůj hlas ke zpěvu již dlouho používá a trénuje i ten, kdo si ještě ke zpěvu cestu nenašel.

Tuto píseň si budeme moci za/zpívat kdekoliv - u táboráku i v kostele, doma při vaření, na společenské akci nebo při obchodním jednání.

.

Bude to

píseň, kterou budou moci zpívat:

nastávající maminky svým ještě nenarozeným dětem,

maminky a tatínkové svým dětem v náručí, kolébkách a postýlkách,

lidé sami sobě ve chvílích, které budou radostné i ve chvílích, které budou bolestné,

lidé svým blízkým, příbuzným, známým i těm neznámým či vzdáleným

pro povzbuzení, posílení, léčení, pohlazení, utěšení,

pro radost a potěšení,

či jen tak.

.

Tato píseň nás všechny spojí, propojí a posílí tak, abychom mohli být těmi, kteří vytvoří magnetickou vlnu proměny naší země, která se bude šířit do celého světa.

Tato píseň nás naladí do našich srdcí a čisté zdrojové energie tak, abychom mohli tvořit v energiích Nového Světa, ať už budeme tvořit cokoliv.

.

Bude potřeba vytvořit a otestovat píseň, jaká tu ještě nebyla.

Bude potřeba tuto píseň nahrát v mnoha audioverzích + natočit v podobě videoklipů v různých verzích.

Bude potřeba píseň rozšířit mezi lidi, aby se s ní mohli seznámit. Každý jeden člověk rozhodne, zda a jak rychle se tato píseň "ujme" jako sazenička, která bude růst v krásný strom lásky, hrdosti, čistoty a síly. Bude-li lidmi svobodně zpívána a šířena, pak bude vize projektu Národní píseň naplněna.

֍

Abychom to mohli zrealizovat, budeme potřebovat finanční, mediální i technickou podporu.

֍

Ale hlavně bude potřeba, aby ti, kteří se do tvorby v jakékoliv podobě zapojí, tak činili v nadšení a radosti, ve vědomí hlubokého smyslu toho, co vzniká. Jen tak můžeme vytvořit píseň, která skutečně bude tím, čím být má a potřebuje.


Chtěl bys tento projekt podpořit = spolutvořit?

Setkejme se.

ariel@arielrea.cz

Dílčí projekt Krajina a zeleň, který můžeš podpořit


Krásná krajina, harmonická sídla a hojná zeleň vůkol nás


Záměrem a cílem projektu je zejména:

1. tvořit zásadní vize, záměry a konkrétní kroky v péči o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

2. metodicky inspirovat jednotlivce, skupiny i organizace

3. zastřešovat/zaštiťovat/podporovat
a v případě potřeby i koordinovat projekty, které pečují o krajinu, vodu, půdu, sídla, zeleň ve městech i mimo ně

4. monitorovat stav krajiny, vody, půdy, zeleně, sídel

5. šířit povědomí o projektech
, které pečují o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

6. propojovat lidi s projekty,
které jim budou blízké srdcem či lokalizací

7. osobně/fyzicky se podílet na péči
o krajinu, vodu, půdu, zeleň a sídla

8.
obzvláště ve velkých městech tvořit a budovat léčivé zahrady a léčivé parky

9. Probouzet lásku a úctu k přírodě i k místům, kde žijeme

10. Inspirovat, podporovat a umožňovat proměnu lidských obydlí a sídel, měst a obcí ve zdravá, harmonická a podporující místa

֍

Uvítáme proto finanční, technickou i mediální podporu.

֍


Chtěl bys tento projekt podpořit = spolutvořit?

Setkejme se.

ariel@arielrea.cz

Můžeš podpořit i další dílčí projekty či celý projekt Projekt Nový Svět - bez vazby ke konkrétním dílčím projektům.

Chtěl bys projekt více podpořit nějakým jiným způsobem?

Napiš mi e-mail na ariel@arielrea.cz. I s tebou se velmi ráda osobně setkám.

Děkuji ti za jakoukoliv podporu

Zvažuješ, že bys projekt podpořil a chceš ucelené informace?

Nebo chceš vědět, kdo za projektem stojí?

Podívej se prosím sem.

Můžeš mě a tím celý projekt podpořit i tím, že využiješ mých osobních služeb.


I

TY MŮŽEŠ

projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět