Projekt Nový Svět

(spolu)(vy)(tvoříme) svět, ve kterém je radost žít

děj se a staň i ty jím

English version soon

O co tu jde

Jde o směřování lidstva a tím o CELOU existencI

V tuto chvíli lidstvo ohrožuje samo sebe.

Ohrožuje svou vlastní existenci.

Nedopusťme to.

Vědomí lidstva je největší hybnou silou Vesmíru.

Je velkou silou, která MŮŽE TVOŘIT.

Je i  silou, která může ničit.

Je na nás, kam se to

pohne...

Je to na nás

niKDO jiný TO za nás neUDĚLÁ.

Nespadne TO odnikud.

MY

TO

MUSÍME VYTVOŘIT. 

Tu změnu

NEZACHRÁNÍ NÁS NIKDO JINÝ.

Žádný mimozemšťan.

I

KDYŽ

JÁ JSEM TEN mimozemšťan.

Přišla jsem Z NEBE.

ANO.

Z nebe, odkud jsem věky věků shlížela na tento svět.

Na svět, který jsem sama stvořila. 

Nádherný a úchvatný.

Byl a STÁLE je.

JE.

MILUJi

spoluTVORBU,

svobodnou spolupráci.

Sebou OTEVÍRÁm NEKONEČNÉ POLE možností.

Nestvořila jsem ho sama.

S některými z vás.

Je vás

7

A

JÁ i TY.

MY všichni

JSME nyní V KLÍČOVÉM BODĚ.

V období, k němuž tato existence směřuje od počátku věků. 

Směřovala k němu od svého stvoření.

Vše bylo naplánováno.

A přitom NENÍ

JISTÉ

NIC.

A teď.

Teď se TO láme.

Máme šanci vytvořit Zlatý věk.

A tuto šanci nesmíme PROMARNIT.

Pokud bychom ji promarnili, celá existence by mohla zaniknout.

Možná by zanikala dlouho, plná zmaru a utrpení...

Vždyť je PLNÁ zmaru a utrpení.

Nenechme ji zaniknout.

JE tak nádherná.

KAPPA

A

JÁ ti povím.

Víš, já vím A srdcem cítím, že

v celém moři existencí není krásnější existence než ta naše. 

A není krásnější planeta, než ta naše.

Nenechme ji zemřít.

GAIA

A

A

i proto.

I proto jsem sem přišla.

I proto jsem se zrodila do lidského těla a stala se člověkem.

Abych byla tím, kdo NEDOPUSTÍ, aby šance na Zlatý věk byla promarněna.

NE. Nedopustím to. Nemohu a nechci.

Ale ZAJISTIT TO NEMOHU. 

Ne SAMA.

A

I

PROTO

JE TU tento projekt.

Spolu vytvoříme SVĚT, ve kterém je radost žít.

Společně POVSTANEME a umírající svět OBRODÍME.

Skrze naši lásku, naši sílu a naše dary.

Naše SÍLA je nesmírná.

Když se SPOJÍME.

Vesmírná i pozemská.

PROBUĎME ji a nenechme ji skomírat.

Nikdo nám JI nemůže vzít, pokud mu to nedovolíme.

Ale víš, bude TU i nepohodlí, bolest a trápení.

JE

TO důležité.

Jsou to hybné síly života. 

Bez nich by lidé život prospali, aniž by skutečně žili.

Bez nich by lidé nežili opravdový život.

ŽIVOT potřebuje být živý.

BÝT žit.

ŽÍT.

A


JE potřeba ŽÍT ŽIVOT s nohama na z/Zemi.

TO TA ZEMĚ nám DÁVÁ sílu.

SÍLU ŽÍT A TVOŘIT.

Z/RODIT (se)

GAIA

A

JE nám kolébkou, matkou, domovem I ZDROJem.

ONA - VÍ - CÍTÍ - PROŽÍVÁ

JE námi. PRO nás.

NAŠE

GAI

A


i já proŽILA mnoho bolesti a nezměrného utrpení.

Ne(s)mírné bolesti a nesmírného trápení.

CHTĚLA JSEM odejít ze života.

Vykašlat se na TO.

VZ-DÁT

TO

A

TO SE

NE-STALO.

Nesměla jsem.

Měla jsem dvě maličké děti.

V trýznivé dospělosti odejít vlastní rukou.

V útlém dětství OPUSTIT tělo A s úlevou ZEMŘÍT.

Mnohokrát a STÁLE JSEM UMÍRALA.

SKORO nikdo to nevěděl.

Nesměla jsem.

NESTALO se

TO.

A

VÍŠ,

utrpení má svůj smysl.

I TO nezměrné, obrovské utrpení.

Díky němu jsem dokázala samu SEBE rozPOZNAT.

ÚPLNĚ se přestavět a očistit.

ZnovuZ/RODIT se.

S/TVOŘIT své

JÁ.

neMÁM duši.

JSEM ZDROJovým vědomím.

Jsem esencí, která je sama o sobě vším a zároveň ničím.

JSEM všude, ve všem, i v každém z vás

a zároveň jsem plně člověkem.

JAKO VY všichni.

JAKO ty.

TY

I ty se možná někdy trápíš, cítíš bolest, prožíváš utrpení.

Víš, vždy tu bude.

Ale nebude nezměrné.

Odejde ten obrovský zmar.

Vše začne mít smysl a řád.

Bude kam směřovat.

Když (si) porozumíš a přijmeš to, co přijmout máš.

A

ANO

Ten SMĚR už TU JE.

To tento PROJEKT směr uDÁVÁ.

PŘIPOJ SE proto.

PŘIJMI to.

I TY.

Budeme osévat 

srdce lidí semínky lásky,

míru, laskavosti, radosti, harmonie a krásy.

Bude na každém, zda do svého srdce tato semínka vpustí,

přijme, zasadí a zda je v něm nechá i růst.

Bude už jen na každém tom,

co z nich nakonec

vyroste.

Budeme skrápět

lidi živou vodou našeho poznání,

 našich darů a skutečně projeveného potenciálu.

Bude na každém, zda se naší živou vodou nechá skropit a oživit.

Bude na každém, jakou měrou sám sobě umožní něco takového také žít.

Budeme dávat a je na každém, zda-li náš dar přijme.

To bude jeho svoboda PŘIJMOUT

či nepřijmout náš dar.

JSME A BUDEME ALCHYMISTY SRDCE

Srdce plné lásky je ten nejsilnější manifestátor 

a zároveň nejpřesnější detektor toho,

co je čisté, přirozené, svobodné,

tím životné a souladné.

Srdce plné lásky je tím

největším a nejléčivějším pokladem.

Pro tebe, pro druhé i pro tento svět.

Budeme

propojovat

rozum s citem

duchovno s hmotou

přírodu s technologiemi

vize a záměry s konkrétními kroky

Nástin toho, co konkrétně se bude dít 

a co je proto potřeba vytvořit, 

můžeš sám uzřít 

na blogu.

Jsou to pro tebe jen bláboly?

Taky jsem nevěřila a nevěřím všemu, co se kde píše.

Dělám si své vlastní poznání a vše si ověřuji.

I ty to dělej. Slepá víra není dobrou navigací pro život.

Tou nejlepší navigací je skutečné poznání.

A to je nepřenositelné.

Píšu otevřeně o tom, kdo a kým jsem. 

Ne proto, abys mi slepě věřil.

Proto, abys mohl

poznat.

Díky tomu

se mnou vědomě

v rámci tohoto projektu

či jiným způsobem spolupracovat.

Jsou tu i ti, kteří se se mnou setkali a napsali o tom.

Chceš se na to podívat?

Tu níže

Nebo můžeš


I

TY MŮŽEŠ

projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět