Projekt Nový Svět podporuje:

Návrat k přirozenosti a našim kořenům,

šíření a rozvíjení lásky, míru, respektu, ÚCTY, harmonie a krásy,

šíření a rozvíjení cenného a léčivého vědění.

Konkrétně podporuje:

Znovuoživení a rozšíření řemesel i uměleckořemeslné činnosti a jejich aktualizaci na současné potřeby, oživení rukodělné činnosti...

Posílení a rozšíření využití lokálních zdrojů a samozásobitelství jako cesty ke svobodě, vzájemnosti, nezávislosti, efektivnímu využití zdrojů a náležité péči o ně...

Posílení úcty ke zdrojům obecně, a to včetně hodnoty lidského života, hodnoty lidské energie a životní síly...

Zpomalení životního tempa, respekt k individuálnímu životnímu rytmu jednotlivce, podpora naplňování přirozených lidských potřeb...

Přijetí smrti a umírání do života, podpora odchodů za přítomnosti a podpory blízkých, dostatečný prostor na rozloučení se zemřelým, úpravu pohřebnictví, pohřeb jako uctění a oslava života odešlého člověka...

Posílení úcty a respektu k novému a mladému životu - k dětem a mladistvým, posílení náležité péče o zdravý růst a vývoj dětí (fyzický i psychický), docenění hodnoty mateřství a rodičovství...

Zlidštění a úpravu školství a vzdělávání, zdravotnictví a dalších systémů...

Individuální sebeléčení, využití přirozených a přírodních léčivých a harmonizujících prostředků...

Šíření a rozvíjení harmonického umění s léčivým a harmonizujícím působením...

Probouzení lásky k přírodě a k životu, posílení vědomí individuální i společné zodpovědnosti za to, jak vypadá náš život, naše společnost i svět...

Náležitou péči o životní prostředí, řešení palčivých problémů znečištění, obnova přírodního bohatství naší země i celé planety...

Etické a laskavé zacházení se zvířaty a dalšími živočichy, s rostlinami a dalšími bytostmi...

Posílení a podporu individuálních iniciativ a dobrovolnických aktivit...

Laskavé mezilidské setkávání, vzájemnou podporu a výpomoc, společné činnosti...

Posílení vzájemného respektu a úcty k individuální odlišnosti a její přijetí jak v rámci mezilidského setkávání, tak i v rámci názorových skupin a proudů, i v rámci různých národů a území...

Boření iluzí o oddělenosti, propojování lidí, ale zároveň zdravou péči o hranice...

Nacházení společných a souladných cest...

Jakými prostředky to podporujeme a budeme podporovat:

publikační činnost v podobě textů, fotografií, videí a dalšího obsahu, v tuto chvíli zejména na Blogu a Fb stránce projektu

besedy na vaše témata a témata tohoto světa - více k besedám najdeš na blogu v příspěvku Besedy na vaše témata a témata tohoto světa

POLOVEŘEJNÁ TEMATICKÁ TVŮRČÍ SETKÁNÍ - pro širší spolupracovníky/spolutvůrce a podporovatele projektu, pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou být součástí týmu a rádi by se zapojili do spolutvorby

týmová práce v rámci setkání členů týmu - více o setkáních týmu a o tom, koho potřebujeme, najdeš na stránce Náš tým.

individuální práce členů týmu - dle jejich darů, schopností, volby a/nebo vnitřního volání.

Každý člen týmu projektu bude inspirován a podporován ve své vlastní individuální práci. Protože nikdo si tu nehrabeme na svém vlastním písečku, je to píseček nás všech. A čím dříve to začneme skutečně žít, tím dříve nám tu všem bude lépe. Každý z členů týmu je a stane se sněhovou koulí, která spustí lavinu žádoucích a pozitivních změn.

Každý člen týmu bude navíc mnoha způsoby podporován tak, aby mohl šířit to, co tvoří, do světa. Díky tomu se zcela zákonitě může stát inspirátorem ve své oblasti, může zcela konkrétně ukazovat, jakým způsobem je možno věci dělat, jak do nich vkládat přidanou hodnotu apod.

Jedním ze způsobů podpory členů týmu je tento web a jeho blog.

Je tu stránka Dílčí projekty, kde jsou a budou zveřejněny společné týmové dílčí projekty i individuální projekty členů týmu, které jsou v souladu s hodnotami projektu Projekt Nový Svět.

Na blogu již je pro to určená rubrika Dílčí vize a projekty, navíc budu v rubrice Náš tým zveřejňovat medailonky členů týmu, kde budu představovat jejich práci a kde sami budou moci ukázat, co a jakým způsobem tvoří s odkazy na jejich vlastní prezentační a komunikační kanály.

Individuální práce členů týmu bude podpořena i mnoha dalšími způsoby.

Sama za sebe se cítím být po-volána a připravena formulovat zásadní vize a tvořit projekty, které podpoří důležité změny, které jsou tu zapotřebí.

Na mém osobním webu je možno nalézt více projektů podporujících transformaci světa. Například transformaci medicíny a zdravotnictví, transformaci vědy, transformaci společnosti atd.

Zde na blogu můžeš najít článek Kam je potřeba, aby se ubírala MEDICÍNA, kde mimo jiné uvidíš, jak propojuji Projekt Nový Svět se svou individuální prací.

Proměnu medicíny a zdravotnictví podporuji nejen v podobě zveřejnění a šíření vizí, ale i v podobě individuální či skupinové práce s těmi, kteří by rádi tyto vize naplňovali v rámci svých možností a po svém a tím spolutvořili proměnu medicíny a zdravotnického systému. Je to např. moje práce s lékaři a dalšími zdravotníky, či jinými pracovníky ve zdravotnickém systému apod. v rámci mých osobních služeb. Může se jednat o práci terapeutickou, aktivačně transformační, konzultační apod., dle volby každého jednotlivce. 

Mohu také vytvořit besedu pro zdravotníky či osobně přijet na akci, kde bude o můj vstup zájem apod.

společné akce pro veřejnost - zpěv a muzicírování, tanec, divadlo a další umění, besedy a přednášky, společné rukodělné tvoření a další nejrůznější akce se zapojením veřejnosti...

dílčí projekty - v tuto chvíli např. projekt Česko a hluk a projekt Národní píseň. Více se můžeš dozvědět na stránce Dílčí projekty.

podpora jiných smysluplných projektů ladících s potřebami tohoto světa (tedy nejen projektů členů týmu)

VYTVOŘENÍ A VEDENÍ NADAČNÍHO FONDU, který bude finančně podporovat ty akce a projekty, které budou vytvářet to, co je tu nejvíce potřeba

VÝROČNÍ SETKÁNÍ - SLAVNOSTI (pravděpodobně poloveřejná setkání), kde mimo jiné shrneme činnost projektu za uplynulé období a představíme další směřování projektu. Bude tu i náležitý prostor pro konstruktivní debatu, která nám pomůže utvářet vizi, záměry a konkrétní kroky na další období

alchymický léčivý film promítaný po celém světě - více o tomto filmu najdeš na stránce Náš tým nebo si můžeš otevřít text přímo zde:

ALCHYMICKÝ FILM

Vytvoříme

film, jaký svět ještě neviděl.

A císařovy nové šaty to nebudou... 

Film budeme tvořit alchymickým způsobem a alchymickým způsobem ho budeme i promítat. 

Promítání filmu bude součástí celosvětové propagační kampaně na naše živé vysílání.

Výtěžek z promítání filmu použijeme na úhradu nákladů projektu.

A film sám bude velkým léčením tohoto světa...

Velkým a laskavým léčením,

jaké svět teprve

uvidí.

několikadenní celoplanetární léčivé živé vysílání - více o tomto vysílání najdeš na blogu v příspěvku Zahájení projektu.

Do projektu se můžeš zapojit i ty. Jakýmkoliv způsobem, který s tebou bude ladit.

Rád by ses stal součástí týmu? Mrkni níže.

Zajímá tě, jak můžeš jiným způsobem spolupracovat? Mrkni níže.

Rád bys projekt nějakým způsobem podpořil? Podívej se prosím sem.

Chceš vědět, kdo stojí v čele projektu? 


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět