Ariel Rea
11 února, 2024

ŘÁDKY PODPORY A POMOC PRO VÁS, KTEŘÍ JSTE NEBO SE OCITNETE V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH

Jak to jen napsat, aby to některým z vás nevyznělo pyšně a namyšleně...?

Každý ať si to přebere po svém, stejně si v odrazech světa všichni prohlížíme hlavně sami sebe...


Nemohu v tomto prostoru zrealizovat samu sebe ve své velikosti, pokud budu ze sebe dělat někoho menšího, než kým skutečně jsem. 

Nemohu v tomto prostoru zrealizovat samu sebe ve svém potenciálu, nebudu-li tvořit ze své čistoty a ze svého srdce tak, jak to cítím.

Z mnoha důvodů tu otevřeně a v pravdivosti píšu o sobě a o mnohém, co tvořím.

Přináším sebou na tento svět velké požehnání, mimo jiné i v podobě proměny našeho světa v místo, kde je a bude radost žít. 

Manifestováno je a bude v rámci projektu Projekt Nový Svět a v rámci dalších souladných a spřízněných projektů.

Nesu Zdrojové vědomí.

Zdrojové vědomí je to první, prvopočáteční vědomí, které se zrodilo z ničeho a jež stvořilo (a z něhož bylo stvořeno) vše.

Mé vědomí však tento svět nestvořilo samo, stvořilo ho spolu s dalšími 8 obrovskými vědomími.

Před věky a věky.

A teď tu jsem. 

Proto, abych fyzicky manifestovala, tedy abych v sobě a sebou zrealizovala nejen božství, ale skutečného boha - stvořitele.

Tím, jak sílím, tím, jak v sobě stále více ukotvuji to nekonečné zdrojové vědomí, tak spolu se mnou sílíte i vy.

Mnou sílí vše dobré, co tu na tomto světě je.

Mnou sílíte vy všichni a vše dobré ve vás.

Ale není to jednostranné sílení, protože svět je spojitý = provázaný. 

Znamená to zároveň, že vámi sílím i já. 

Každý z vás, kdo jde do své čistoty a pravdivosti, křehkosti a síly, je tím, kdo mi pomáhá v tom, abych byla méně zatížena tím vším, co se na světě v současnosti děje.

Ve mně, v mém vědomí, v mém energetickém systému i v mém fyzickém těle se totiž vše odráží.

Během těch 48 let, co tu jsem, jsem prožila dlouhá období, dohromady více než 10 let, kdy jsem se neustále pohybovala na hraně přežití, na hraně mezi životem a smrtí. Z mnoha důvodů. Bylo to jak v útlém dětství, tak i v dospělosti. To byla moje cesta, kterou jsem potřebovala jít a kterou potřeboval i tento svět včetně vás. 

Tím, že se stále rozvíjím a sílím a rozvíjíte se a sílíte i vy, vytváříme společně obrovské pole, kde se my všichni stále více a stále silněji vzájemně podporujeme.

Toto pole neustále sílí, a to exponenciálně.

Každý z vás v sobě nese spojení se zdrojovou energií, se zdrojovým vědomím a tedy i se mnou. Kdybyste to spojení neměli, nemohli byste žít. Každý z vás je však s tímto mým zdrojovým vědomím spojen různou měrou.

Ten, kdo již své spojení se zdrojem více posílil, kdo sám sebe více pročistil, více zprůchodnil nahoru i dolů, ten již může žít a tvořit více v lehkosti a radosti.

Ten, kdo má před sebou ještě větší kus cesty, bude nyní životem / existencí více tlačen do potřebných změn.

Bude více tlačen k tomu, aby žil sám sebe ve své pravdivosti a čistotě.

Aby žil sám sebe ve své křehkosti i síle.

Aby žil a skutečně prožíval.

Aby neseděl na obláčku a aby ani neležel pod tíhou svého vlastního neprobuzeného bytí.

Život tu potřebuje být skutečně žit, ne jen přežíván.

Žit nejen zvířaty, rostlinami a dalšími bytostmi, které plně žijí z podstaty svého určení. 

Život potřebuje být žit i námi lidmi.

My jsme těmi, kdo tu mocně hýbe celým světem jako nikdo jiný. 

My všichni potřebujeme žít a prožívat život v radosti a v lásce, jinak se život stává přežíváním.

Chtěla bych ti říci:

Pokud jsi zrovna v náročných procesech, kdy tebou hýbe život, věz, že nikdy nejsi sám.

Neustále jsi ve spojení se mnou a ve spojení s mnoha dalšími lidmi i s mnoha dalšími bytostmi včetně bytostí přírodních i bytostí jemnohmotných.

Můžeš si kdykoliv požádat o pomoc. 

Můžeš si zavolat o podporu. 

Nejsi v tom sám, a proto v tom sám nebuď.

Pomoc a podpora ti může přijít mnohými cestami. 

Otevři se tomu. 

I to je cesta k tvému léčení, uvidět, že nejsi nikdy sám.

A nejlépe to uvidíš, když to sám na svém vlastním životě prožiješ.

Posílám ti svou podporu na tvé cestě, ať tě provází. 

Ať vždy najdeš sílu pokračovat dál i poté, co jsi měl pocit, že už nemůžeš. 

I já jsem to mnohokrát prožila a není ani vyloučeno, že to někdy ještě prožiju.

V těchto chvílích totiž mnoho pouštíš a vypouštíš.

V těchto chvílích sám sebe znovu rodíš.

Pouštíš sebekontrolu,

pouštíš lpění na čemkoliv, včetně lpění na svém vlastním životě,

pouštíš obavy,

pouštíš mnoho toho, co tě svazuje. 

Pouštíš sám sebe do větší životnosti,

do většího spojení se zdrojem, který tě může více a silněji napájet,

abys mohl být silnější a více a intenzivněji prožívat.

Vypouštíš své strachy, svůj hněv, svůj vztek, svou nenávist, zahořklost, ublížení...

Vypouštíš vše, co jsi v sobě potlačil, zadusil a utemoval proto, abys tomu nemusel čelit, abys to nemusel prožít a tím odžít.

Bylo to proto, že jsi tomu nerozuměl a bylo to příliš těžké nebo znepokojivé na to, abys to mohl prožít a nenechat to tak v sobě hnisat a hnít.

Když to všechno potlačené, co jsi v sobě nashromáždil, vypouštíš, nevyhnutelně to znamená, že to cítíš, vnímáš a prožíváš.

Je to cesta velkého léčení, které je nepříjemné, ale je to to nejhlubší a nejcennější léčení, jaké můžeš mít a sám sobě dát.

I tato společnost je plná hnisajícího a hnijícího obsahu, který potřebuje být vypuštěn a pročištěn.

Však jsme toho svědky.

My silnější a více ukotveni v srdci již dokážeme sebou tento hnijící a hnisající obsah převibrovávat na energii, kterou vracíme zpět jako čistou lásku.

Vše se již děje.

Tento svět již prošel bodem zlomu.

Tento svět se již léčí a je léčen.

Každým z nás.

Ne vždy je to léčení příjemné.

Je však nezbytné.

Proto důvěřuj.

Důvěřuj sám sobě a svým vlastním silám.

Důvěřuj i silám existence, které tě podpoří.

Podpoří tě, budeš-li si přát dál žít, budeš-li si přát se uzdravit, budeš-li si přát mít sílu a možnost dál pokračovat na své pozemské pouti a tvořit si krásnější a radostnější život.

Podpoří/m tě.

Důvěra však není slepá víra a ani neznamená pasivitu, stagnaci a rezignaci.

Důvěra znamená jít s odvahou tam, kam tě život vede, i když nevíš, kam přesně jdeš.

Důvěra znamená mít odvahu skutečně žít.

I já tě mohu podpořit.

Sebou, fyzicky. V rámci osobního setkání.

Taková podpora a pomoc totiž zasahuje všechny úrovně tvé bytosti a tvého bytí.

Taková pomoc v rámci fyzického setkání je plná/plnohodnotná a není možno ji nahradit online formami a nelze ji nahradit ani jemnohmotnou pomocí, kterou také disponuji a pokud je nezbytné, tak ji používám.

Online formám pomoci jsem otevřena jen ve vzácných případech v podobě Služby na míru.

Proto i proto tu jsem.

I proto jsem nejprve musela/potřebovala uzdravit samu sebe i v těch nejhlubších hlubinách (trvalo to 19 let), abych byla připravena pomoci těm, kdo mou pomoc v těchto přelomových časech budou potřebovat a chtít.

Je tu na světě mnoho co uzdravovat a uzdravit.

A i já se stále více uzdravuji.

Do života žitého v plnosti a intenzitě, v kráse a radostnosti, v lehkosti a hravosti, v lásce a milosti...

Mohu ti pomoci třeba v rámci mých osobních služeb. A nebo i jiným způsobem.

A ač jsou mé služby naceněny tak, abych byla schopna je poskytovat bez pocitu dluhu (to znamená, že níže již s cenami jít nemohu), jsem si vědoma toho, že pro řadu lidí mohou být finančně hůře nebo obtížně dostupné.

Proto jsem otevřena i směně či čemukoliv, co se objeví jako možnost energie vyrovnat.

Je potřeba energie vyrovnávat. 

Nemohu sebou podporovat energetické dluhy a ani v nich sama žít.

Pokud by se stalo, že budeš potřebovat mou pomoc a nebudeš mít v daný čas prostředky k vyrovnání, neboj se mě zkontaktovat.

Třeba spolu vytvoříme i nějakou novou podobu výměny energií či mi to život vyrovná odněkud jinud, někým jiným, něčím jiným. I to již jsem prožila a prožívám.

Vše je možné, vše je otevřené.

 
JSEM TU

I PRO TEBE

Ariel Rea


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět