Ariel Rea
26 srpna, 2023

Před měsícem, dne 26.7.2023 v 0:32.

Právě oficiálně odpaluji, rozsvěcím a vypouštím do světa Projekt Nový Svět. Projekt proměny současného světa.

Tak, aby v Novém Světě bylo:

více radosti a méně bolesti,
méně utrpení a více potěšení,
více lásky a méně nenávisti,
méně bezcitnosti a více hřejivosti,
více smíchu a méně pláče,
méně strachu a více důvěry,
méně zmaru a více smyslu.

Bylo mým úkolem tento projekt v éterických rovinách vytvořit a poté spolu s vámi dovést k projevení ve hmotě.

Je to tak obrovské, rozsáhlé a všeprostupující, že to nemohu tvořit sama. Proto je do projektu vítán každý, kdo se bude cítit osloven.

  • Mnozí mohou být součástí jako ti, kteří čerpají inspiraci pro svou vlastní cestu životem.
  • Další mohou být součástí jako ti, kdo svou vlastní nabytou moudrost předávají dál.
  • Někteří mohou být tichými podporovateli projektu či finančními přispěvovateli, sponzory a mecenáši.
  • Někteří se mohou stát součástí týmu, který bude tvořit to největší léčení, jaké kdy bylo zrealizováno.

Vyvrcholením projektu bude 

několikadenní přímý přenos,

který bude vysílán po celé planetě

a bude tak dostupný pro každičkého člověka na Zemi.

Je tu myšleno i na nemajetné, kteří se budou moci účastnit velkých společných projekcí ve svých zemích, které budou navíc tlumočeny do lokálního jazyka pro ty, kteří nebudou rozumět řečem, jimiž budeme v rámci přenosu hovořit. Je tu počítáno i s přírodními národy ukrytými v divočině, jejichž příslušníci budou moci být součástí přenosu zprostředkovaně přes své šamany.


Během tohoto přímého přenosu se bude skrze členy realizačního týmu dít

obrovské předání,

které bude léčit a měnit tento svět. Odhaduji, že během přenosu může dojít k probuzení cca jedné miliardy lidí.

Náklady na projekt a realizaci přenosu odhaduji řádově na jednu miliardu. Zdá se to být hodně, ale je a bude to velmi efektivní akce. Jeden probuzený člověk za jednu proinvestovanou korunu.

Je to velmi odvážný projekt, který sem přináší a bude přinášet mnoho nového. Toho, co jsem skrze samu sebe musela objevit a projevit. A nejen já sama, ale i mnozí další.


Jsem Nositelka Světla - čistého Kristovského vědomí - Zdrojové esence.

Tato inkarnace je mou první.

Vydala jsem se sem s vědomím, že budu procházet cestou z nejtěžších.

Že budu čelit obrovským tlakům, obrovským nebezpečím a obrovským výzvám.

 
Roky jsem se pohybovala na hraně mezi životem a smrtí. Moje cesta sama až do tohoto bodu byla tou nejnáročnější, ale zároveň nejlepší přípravou na to, abych se mohla zhostit tohoto velkého úkolu jako jeho tvořitelka a vůdkyně.

Jsem připravena.

A jsou připraveni i mnozí další.

V tuto chvíli na dalším rozvoji projektu velmi úzce a intenzivně spolupracuji s megapotenciálním šamanem Avat [avag] Satur, který je zároveň Ochráncem Světla a s megapotenciální druidkou, šamankou a rodovou strážkyní mystérií mnoha generací, která je zároveň Strážkyní Světla. Více o těchto klíčových spolutvůrcích sdělím jindy.


Také sestavuji realizační a podpůrný tým, dohromady cca 100 lidí z nejrůznějších segmentů. Postupně oslovuji jednotlivé kandidáty, které vnímám jako pro tento projekt nejlepší.

Mnozí z nich byli na svůj úkol připravováni nejenom celou tuto inkarnaci, ale i mnoho inkarnací předchozích. Ti velmi pravděpodobně budou cítit silné volání se projektu účastnit.

Vždy však je a bude respektována a zohledněna svobodná volba každého z oslovených.

Je potřeba říci, že účast v týmu nemusí být a pro některé skutečně nebude procházkou růžovým sadem. Během několika málo let bude potřeba, aby každý sám ze sebe vytáhl a projevil a tím zhmotnil maximum, čeho je schopen. Maximum svého potenciálu. Za tuto ochotu projít velkou vnitřní proměnou bude však odměněn dary nedozírné hodnoty.

  • Bude na své cestě mnoha způsoby podporován tak, aby jí mohl projít co nejsnadněji a nejhladčeji. Získá tak možnost posunout se za krátký čas tam, kam jiní nedojdou ani za mnoho životů.
  • Navíc získá možnost být součástí něčeho tak velkého, že to bude již navždy zapsáno v historii této planety.
  • Po skončení přímého přenosu bude mít zcela přirozeně možnost stát se světovým leadrem či inspirátorem ve svém oboru a segmentu. Získá přístup k nabídkám, o kterých se mu možná snilo a možná ani nesnilo.
  • Ti, kteří budou chtít a budou mít býti viděni, budou moci už v průběhu projektu čerpat z mé (a nejen mé) podpory. Na Fb stránce projektu, jakožto i na webech projektu je mým záměrem přinášet medailonky jednotlivých členů týmu či významných podporovatelů projektu.

 Také budu průběžně přidávat zprávy o průběhu projektu a navíc mnoho inspirace, souvislostí a léčení pro všechny, kteří budou tento projekt sledovat, a tak skrze sebe podporovat.

 
Sdílení a šíření informací o tomto projektu je velmi vítáno.

Jakož i individuální požehnání projektu či

jakákoliv jiná spoluúčast

Každý tak, jak sám

za sebe cítí.

Po skončení přímého přenosu vytvoříme knihu,

která se stane

novodobou biblí.

Knihu, ve které bude ukryto mnoho moudrosti

i toho, co nebude moci být předáno v rámci přenosu.

Bude ilustrována a obohacena fotografiemi z průběhu přenosu, jakožto i reprodukcemi maleb a dalších uměleckých děl.

Stane se velkým pokladem, který bude s úctou a vděčností uchováván a předáván po mnoho generací.

Toto je jen rámcové nastínění toho, co se má a bude dít.

Ocitáme se v bodě, kdy je po nás vyžadováno, abychom zhmotnili to, co někteří nazývají Novou Zemí. Ovšem převibrování planety nepřijde samo, je potřeba, abychom ho vytvořili. Ve hmotě. Současnými a všemi dostupnými čistými prostředky. Jen tak se může skutečně stát. 

Není možné tvořit jen na úrovni vhledů a vizí, tedy neukotveně. Je taky potřeba jít a konat reálné kroky. Neustále propojovat ducha s hmotou. Jiná cesta k tomu nevede.


Ti však, kteří tvořili či zmiňovali ve svých vizích a projektech Novou Zemi, mají můj dík. Skrze sebe připravovali celý prostor na tuto chvíli.

A více ani dělat nemohli, neboť materializace je a bude úkolem mým a zároveň úkolem a cílem tohoto projektu a všech zúčastněných.


A tak se staň.


S láskou, vděčností a požehnáním


Ariel

Chceš se podívat, jak sestavuji tým, koho potřebuji/eme a kdo už v týmu je?

Tlačítko tě zavede na stránku Náš tým.


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět