Ariel Rea
2 ledna, 2024

aneb proč mír nejde vybojovat ani vynutit, proč není možné se na míru dohodnout a ani se k němu zavázat.

MÍR je ABSENCE BOJE.

MÍR proto NENÍ MOŽNÉ VYBOJOVAT.

Vybojovat můžeš jen PŘÍMĚŘÍ, které je z podstaty jen omezené, protože JE to DOHODA/ZÁVAZEK, který nevychází ze skutečného smíru.

SMÍR je podmínkou, východiskem a zároveň kořenem MÍRU.


SMÍR vzniká smířením dosud/zdánlivě nesmiřitelného,

smír vzniká spojením toho, co bylo předtím rozdělené,

smír vzniká láskyplným objetím těch, kteří předtím proti sobě bojovali.

.

Když mezi lidmi a národy dojde ke SMÍRu, tím se zcela přirozeně ve světě rozHOSTÍ a zavládne MÍR.

MÍR JE totiž HOST, který přichází, když pro něj vytvoříme podmínky, ale může zase velmi snadno odejít, pokud ty podmínky nebudeme tvořit neustále.


Protože 

MÍR NENÍ STATUT, MÍR JE STATUS

Mír je stav a zároveň neustálý proces.

Jakmile začneš sebeméně bojovat, mír zaniká, protože v boji nemůže existovat.


Mír nemůžeš vytvořit, můžeš však vytvořit podmínky pro to, aby mohl přijít, rozhostit se a zavládnout.

Proto je potřeba tvořit a vytvářet smír. 

SMIŘOVAT (SE).

Spojovat rozdělené, 

propojovat oddělené,

přijímat nepřijaté,

milovat nenáviděné...


Smír ale může vzniknout je na základě svobodné volby a připravenosti dosud nesmířených. Proto smířit sebe nebo někoho jiného není možné násilím, žádným při/nucením.

Proto:

MÍR JE NEJEN ABSENCE BOJE, MÍR JE ZÁROVEŃ NAPROSTÁ SVOBODA.

Proto:

MÍR NEJDE UDRŽET, MÍR JDE jen PONECHAT.

Smír jako podmínka, východisko a kořen míru, je z podstaty svobodná volba, ale manifestovat se může až tehdy, jsou-li pro to připraveny podmínky.

Nelze si říci, tak teď se smířím/smiřuji a tím se to děje a stalo.

Svobodná volba smířit se je záměr, který je potřeba naplnit.

A to má svůj čas, protože je to proces, který JE POTŘEBA pro to, ABY USTALY BOJE.

Svět tvoříme my všichni, protože/proto podoba světa je do značné míry naše projekce, což znamená, že mír ve světě nemůže zavládnout, dokud nezavládne v nás lidech.


JACÍ JSME MY SAMI, TAKOVÝ JE I SVĚT.


Dokud totiž bojujeme sami se sebou, bojujeme i s druhými.

.

Války jsou tu proto, protože bojujeme boje uvnitř sebe, sami se sebou.

.

Když však přestaneme bojovat sami se sebou své vnitřní boje, přestaneme bojovat i s druhými.


PRO-TO

JE POTŘEBA, ABYCHOM PŘESTALI BOJOVAT SVÉ VNITŘNÍ BOJE

.


Přestávat/přestat bojovat sami se sebou můžeme, když sami sebe začneme/budeme milovat.


PRO-TO

JE POTŘEBA, ABYCHOM SAMI SEBE MILOVALI/ZAČALI MILOVAT.

.

Milovat sami sebe můžeme, když sami sebe budeme přijímat, protože přijetí je jako láskyplné objetí, ve kterém se může rozproudit láska.


PRO-TO

JE POTŘEBA, ABYCHOM SAMI SEBE ZAČALI PŘIJÍMAT/OBJÍMAT.

.

Přijímat sami sebe můžeme, když sami sebe budeme poznávat.

Když totiž nevíš, kdo jsi a co je skutečně tvé, nemůžeš se přijmout a ani milovat. Nemůžeš obejmout něco, co nevidíš, něco, co necítíš a něco co nevnímáš.


PRO-TO

JE POTŘEBA, ABYCHOM SAMI SEBE POZNÁVALI/POZNALI.

.

Cesta k míru ve světě je cestou k míru v lidských bytostech a jejich srdcích.

Cesta k míru v lidských bytostech a jejich srdcích je cesta, kdy je potřeba především poznat/poznávat, přijmout/přijímat a milovat sám sebe.

Když máš ve svém srdci mír, nechceš a nepotřebuješ bojovat.

Když máš ve svém srdci mír, prožíváš něco tak nádherného, že tě nikdo a nic na světě nepřinutí ani nepřesvědčí k tomu, abys bojoval.


Proto ti, kteří nám chtějí vládnout, nechtějí, aby tu zavládl mír.

Protože

mír je plodem lásky a projevem té nejvyšší svobody

.

Když máš mír v srdci, nenecháš se manipulovat, ovládat a ani zotročit.


V MÍRU JSOU TI, KTEŘÍ CHTĚJÍ VLÁDNOUT A OVLÁDAT, NAPROSTO BEZMOCNÍ.

Pro-to

CESTA K MÍRU JE CESTOU Z MANIPULACE A OVLÁDÁNÍ.

Pro-to

CESTA K MÍRU JE CESTOU KE SVOBODĚ

A

CESTA KE SVOBODĚ JE CESTOU K MÍRU.

.


CESTA K MÍRU A SVOBODĚ JE HLAVNĚ CESTOU DO SRDCE.

.

To proto je tu přikládáno pod kotel, kde se vaří vzájemné neporozumění a nepřijetí, rozdělování, nenávist, boje a války.

Nepřikládejme sami pod ten kotel.

Neživme neporozumění, nepřijetí, rozdělování, nenávist, boje a války.

Cesta do srdce je mimo jiné cestou OPOUŠTĚNÍ DUALITNÍHO MYŠLENÍ.

DUALITNÍ MYŠLENÍ ODDĚLUJE a ROZDĚLUJE TO, CO JE VE SKUTEČNOSTI SPOJITÉ, SPOJENÉ A PROPOJENÉ.

Proto je dualitní myšlení podhoubím neporozumění, nepochopení, nepřijetí, nenávisti, bojů a válek.

Realita je 

mnohovrstevnaté kontinuum.

Je jako prostorový obraz - hologram,

který má nekonečno odstínů a nekonečno vrstev. 

Nic není jen černé a nic není jen bílé, je to nekonečná škála v nekonečno směrech.


Realita je navíc spojitá.

Příčina je zároveň následkem a následek je zároveň příčinou.

Začátek je koncem a konec je zároveň začátkem (něčeho nového).


Kdo dokáže vidět škálu i spojitost reality, ten zůstává v neutralitě a tedy i v přijetí, protože ví, že vše, co existuje, je tu z nějakého důvodu. 

Ten, kdo je neutrální, ale rozhodně není pasivní nebo lhostejný.

.

NEUTRALITA A PŘIJETÍ znamená + způsobuje, že vidíme věci jasně a nezkresleně a díky tomu můžeme uvidět ta nejlepší řešení.

Ta nejlepší řešení totiž nemůžeme vymyslet.

Můžeme je jen uvidět.

Vydat se za nimi, přivolat je a zároveň je nechat přijít.


Nejlépe se to daří, když:

ZŮSTÁVÁME V MÍRU SRDCE, KTERÝ JE SLADKÝM PLODEM NEUTRALITY A PŘIJETÍ.


NEUTRALITA A PŘIJETÍ JSOU JEDNÍM Z CENNÝCH PLODŮ SKUTEČNÉHO POZNÁNÍ.

OPOUŠTĚNÍ DUALITNÍHO MYŠLENÍ umožňuje POZNÁNÍ

POZNÁNÍ umožňuje PŘIJETÍ

PŘIJETÍ umožňuje LÁSKU

LÁSKA umožňuje SMÍR

SMÍR umožňuje MÍR


- OPOUŠTĚNÍ DUALITNÍHO MYŠLENÍ - POZNÁNÍ - PŘIJETÍ - LÁSKA - SMÍR - MÍR -

To je ta cesta.

Čeština je dokonalá, 

nesmírně hluboká a silná - jako my Češi 

čistá a pravdivá,

vesmírná

i

zakořeněná.

CESTA K MÍRU (A VESMÍRU-NEBI) NA ZEMI A ZA ZEMI.

ZE MĚ, Z NEBE I ZEMĚ,

ZA MĚ, ZA ZEMI I ZA NÁS

ARIEL A Projekt Nový Svět


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět