PROČ JEŽÍŠE PŘIBILI PRÁVĚ NA KŘÍŽ, ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ KŘÍŽE, vhledy K ARTEFAKTŮM UKŘIŽOVÁNÍ a jak je možno skrze ně pomoci světu.

Ježíš (budu ho nazývat tímto jménem) byl a je jedním z lidí, kteří mocně pohnuli tímto světem. A i když od doby, kdy Ježíš žil, uplynulo už mnoho vody, stále je jeho odkaz živý a silný.

Na mnoha úrovních byl klíčovou postavou dějin této planety a celého lidstva.

Byl tím, kdo připravoval a připravil svět na expanzi, která nás čeká.

Tou expanzí míním proměnu celoplanetárního úpadku lidství a lidstva v jeho obrodu a přerod do Zlatého Věku.

Ježíš byl tím, kdo sebou z/měnil a v současné inkarnaci také z/mění svět (spolu s dalšími). Více k tomu v tuto chvíli není potřeba psát.

Dnes bych se chtěla věnovat tomu, proč Ježíše přibili právě na kříž. Přináším tu můj vhled a pohled jako otevření důležitého tématu spojeného s léčením a uzdravováním tohoto světa.

Cítím jako důležité tento pohled (a z něho vyplývající konkrétní kroky) šířit do světa.

Oč tu jde

ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ KŘÍŽE


Kříž zpomaluje tok energie. Všude, kde se něco kříží, se zpomaluje proudění energie a její směr se i více či méně mění.

.

Možná víš, že např. kořeny stromů, koruny stromů, krevní vlásečnice v lidských tělech apod. se běžně nekříží. Je to proto, aby energie jimi plynule a harmonicky proudila.

.

V časech, kdy mi expandovalo vědomí takovou rychlostí, že už jsem to přestávala zvládat, mi vždy velmi pomáhalo dívat se na kříže.

Nemám doma žádný kříž jako artefakt, upřímně vždy jsem se mu vyhýbala, ale zcela intuitivně jsem v těchto náročných obdobích využívala přirozených křížů, které jsou všude kolem nás. Tedy všude mimo přírody, kde jich je jen velmi málo (asi už víš, proč to tak je).

 .

A kde jsem ty kříže nacházela? Třeba v podobě spár na dlažbě v koupelně, když jsem byla doma. Nebo v podobě spár na chodníku, když jsem byla venku. Pomáhalo mi dívat se i na písmena, kde je také mnoho křížení a navíc jsou zde i další vrstvy energetického působení písmen, která mi pomáhala rozvoj vědomí brzdit.

A nyní se dostáváme k tomu,

proč Ježíš rituálně skonal ve spojitosti s jeho přibitím na kříž.

Možná už sám tušíš, že kříž měl zpomalit/zastavit/přesměrovat Ježíše a jeho odkaz.

Měl tím zpomalit/zastavit/přesměrovat proměnu světa, která v té době skrze Ježíše probíhala.

A teď se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu:

Jak naložit s tímto odkazem, respektive s artefakty ukřižování

Artefakty ukřižování Ježíše visí snad v každém kostele, v mnoha klášterech a dalších budovách včetně obydlí některých z nás.

Nyní již skutečně není potřeba a není prospěšné zaměřovat pozornost na rituální skon Ježíše, protože to v mnoha vrstvách udržuje v kolektivním poli a v jednotlivých lidech odkaz utrpení a potupení, kterému bude vystaven ten, kdo dojde hlubokého poznání (trnová koruna mluví za své) a bude chtít šířit svou lásku a své světlo do světa.

Dalším pádným důvodem, proč je potřeba jistým způsobem (popíšu níže) naložit se současnými artefakty ukřižování je to, že je tu Ježíš s námi inkarnován a soubor těchto artefaktů tvoří pole, které mu zrovna nepomáhá při vstupu do jeho síly.

JAK S ARTEFAKTY NALOŽIT?


Předem tu chci SILNĚ vepsat do pole, že NENÍ POTŘEBA chvatně strhávat kříže ze zdí a s odporem je ničit. To by tu vytvořilo ještě něco horšího, než tu v tuto chvíli je.

JE POTŘEBA 

postupně artefakty ukřižování zastoupit artefakty, které nám budou připomínat Ježíše a jeho odkaz v té pozitivní polaritě.

V jakékoliv podobě, kupříkladu Ježíš jak žehná, jak promlouvá, jak léčí, jak medituje, jak si užívá života, jak se raduje, jak miluje...

Je potřeba 

současné artefakty s láskou, vděčností a poděkováním za jejich (a Ježíšův) odkaz přepracovat, přetavit, proměnit,...

Jistě jsem tu nastínila dost k tomu, aby ses mohl naladit na to, že je možno a je potřeba s nimi naložit láskyplným a tvořivým způsobem, který na mnoha úrovních může obrovským způsobem změnit energetiku kolektivního pole a podnítit mnoho důležitých změn na úrovni celé planety.

Tento LÁSKYPLNÝ A VDĚČNÝ PŘÍSTUP k současným artefaktům pomůže i člověku, který je současným Ježíšovým vtělením tak, aby mohl s láskou a vděčností přijmout a integrovat svou pohnutou minulost a vstoupit do své síly, která JE TU POTŘEBA.

Vytvoří tu obrovské pole lásky, míru, radosti, naděje...

PRO TEBE

Pokud budeš chtít nějakým způsobem přispět k léčení současného světa: 

A) můžeš šířit tento článek nebo celý text v nezměněné podobě,

.

B) můžeš sám být tím, kdo bude v tomto duchu inspirovat další, jakkoliv budeš cítit/budeš veden,

.

C) můžeš být i tím, kdo sám bude se současnými artefakty pracovat a přeměňovat je v takové, které tu vytvoří odkaz plný lásky, světla, naděje a moudrosti, kterou Ježíš nesl.

.

D) ...třeba budeš volán/cítit/chtít udělat ještě něco jiného...

S láskou, vděčností a slzícíma očima

Ariel 


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět