Sebeléčení, ozdravení a uzdravení jednotlivce je cesta k léčení, ozdravení a uzdravení celého světa.

Proto Projekt Nový Svět podporuje a bude podporovat i individuální práci a snažení jednotlivců, která bude mířit k jejich sebeozdravení a sebeuzdravení.

Jak to bude dělat?

Zprostředkováním informací a povědomí o tom, že v zásadě se dá vyléčit a uzdravit cokoliv. Dá se totiž v zásadě uzdravit jakákoliv fyzická či psychická nemoc, jakýkoliv stav. 

Budeme šířit informace o tom, že i lidé, které život hodně zkoušel a hodně poznamenal, nemusejí po celý zbytek života nést kříže a záseky z tohoto či předchozích zrození.

Vzpomínám, jak jsem před lety skoro jedním dechem přečetla knihu Koncept kontinua od Jean Liedloff. Tato kniha mi zprostředkovala jedno velmi důležité uvědomění, to, že mohu samu sebe zcela uzdravit. Byla jsem životem a vším, co jsem prožila, tak těžce poznamenaná, že jsem do té doby své plné uzdravení vnímala jako něco zcela nemožného.

 
Dalo mi to vědomí smyslu, velkou naději a víru, že to jednoho dne dokážu. Že jednoho dne dojdu do bodu, kdy budu žít "normální" život, po jakém toužím.

Že můj každodenní život přestane být bojem o přežití, neustálým hledáním sil a důvtipu zvládnout věci, kterých si zdravý člověk ani nevšimne a zvládnout i věci, které se většině lidí ani nedějí. Dalo mi to víru v to, že můj život jednoho dne konečně začne být skutečným životem a ne jen neskutečně náročným a těžkým přežíváním.

Jen málokdo musí projít podobnou cestou jako já. Ale i tak je tu v současnosti mnoho lidí velmi poznamenaných.

Velká část z nich vůbec netuší, že i těžké věci, které prožili, mohou ze sebe nechat odejít a tím se ozdravit. Že poté mohou prožívat svůj život ve zcela jiné kvalitě než dosud, bez olbřímích břímí, která jim přinášejí prožívání života jako těžkého údělu, který je jim dán.

A i ti lidé, kteří tuší, že se mohou o/uzdravit, mnohdy tápou a hledají cesty, jak toho docílit. 

Je tu dnes řada možností a dá se říci nekonečno metod, jen každá má své určení a i své úskalí a mnoho z nich nevede u konkrétního člověka ke kýženým výsledkům.

K tomu mnoho odborníků z řad lékařů, psychologů a psychoterapeutů klouže po povrchu a mnohým svým pacientům či klientům pomoci nedokáže.

Proto Projekt Nový Svět bude šířit informace o velmi jednoduchých a přitom efektivních cestách, jak je možno se sebou léčivým způsobem pracovat. Takových, které jsou pro každého k dispozici. I pro toho, kdo má omezené prostředky a nemůže si dovolit zaplatit péči specializovaného terapeuta.

Projekt Nový Svět bude sám i léčit. Mnoha cestami. Takovými, které většině lidí nedávají smysl, protože netuší, jak velký potenciál v nich je. A rozhodně by je nenazvali léčením.

 
Jednou z cest je kupříkladu působení harmonické hudby. V rámci týmových setkání budeme rozvíjet své muzikantské a pěvecké schopnosti, abychom mohli zpívat a hrát pro lidi. Budeme hudbou a zpěvem oslovovat, probouzet a rozechvívat lidská srdce.

Kdo je totiž v kontaktu se svým srdcem, ten rozpozná čisté od nečistého, svobodné od manipulujícího a souladné od nesouladného.

Srdce každého člověka je tím nejlepším kompasem a navigátorem. Samozřejmě ve spolupráci se zdravým rozumem a určitou porcí kritického myšlení.

Díky tomu tu bude víc lidí, kteří budou žít a tvořit v čistších, svobodnějších a souladnějších nastaveních. A to je tu velmi potřeba.

Navíc kdo jednou pozná, jaké to je, být v míru srdce, ten hledá cesty, jak se do toho stavu zase vrátit. Takový člověk už nebude bezostyšně a chladnokrevně zabíjet a ničit. Takový člověk už nebude druhé manipulovat ani jiným způsobem poškozovat. Jeho srdce mu to nedovolí.

Probuzené srdce a probuzené svědomí jsou dvě lidské součásti, které pomáhají konat dobré věci a vyhýbat se tomu, co druhým ubližuje.

Člověk s otevřeným srdcem plným lásky je v dnešní době velkou vzácností. A i když mnozí z nás se svým srdcem v kontaktu jsme, ne všichni jsme schopni toto plně žít. A to včetně mě.
I já jsem stále na cestě, probouzím v sobě lásku, hojím své srdce a pracuji se sebou mnoha způsoby. I já mám stále svá témata, svá citlivá místa i pole, na nichž potřebuji pracovat.

Počítá se s tím, že i všichni ostatní členové týmu do projektu vstoupí každý se svými tématy, bolístkami, stíny, citlivými nebo slepými místy.

V rámci týmu vytvoříme malé společenství lidí, kteří si na svých cestách budou vzájemně pomáhat. Budeme se mnoha způsoby vzájemně podporovat, budeme se společně o/uzdravovat a rozvíjet.

Ani fyzické nemoci členů týmu nemusejí být překážkou. Budeme se nedílně věnovat i svým fyzickým schránkám. Budeme je očišťovat, omlazovat, léčit i uzdravovat. Budeme rozvíjet svou fyzickou kondici a další schopnosti a dovednosti, které máme v dnešním moderním světě často nevyužívané, a proto zakrnělé.


Zhmotníme svůj potenciál a využijeme ho k tomu nejkrásnějšímu tvoření. K uzdravování tohoto světa, aby se stal světem, ve kterém je radost žít.

Fotografie z procházky v Jizerských horách, kde mi přišla inspirace na tento článek.

Jizerky jsou hory, které mám za rohem, hory, se kterými jsem velmi spojena, hory, které miluji nejvíce, hory, které mi velmi pomáhají.
Byla jsem na krásném místě, které jsem si intuitivně vybrala a velmi mě to podpořilo a oblažilo.

I ty, kdykoliv můžeš, vyjdi někam ven, ideálně do přírody. Příroda je plná harmonie a lásky a když jí to dovolíš, pomůže ti. Nemusíš s ní rozmlouvat, stačí v ní po/být a vnímat sebe i přírodní prostor, ve kterém se zrovna nacházíš.

Máš chuť podívat se, kdo je v týmu projektu a koho ještě potřebujeme?


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět