Málokdo žije skutečně svobodně, protože SVOBODA ZCELA ZÁKONITĚ ZNAMENÁ RIZIKO.

Když totiž žiješ svobodně, řídíš se podle sebe a svých potřeb.

Hledáš cesty, jak své potřeby naplnit.

Někdy jdeš proto cestami, které před tebou nikdo neprošlapal.

Můžeš se proto zmýlit, můžeš zvolit cestu, která se ukáže být slepá a budeš hledat nový směr...

Můžeš po cestě i něco ztratit. Ovšem můžeš ztratit jen to, co není nebo v danou chvíli nemá být skutečně tvé...

A další rizika svobody?

Třeba s tebou bude někdo nesouhlasit (mohou s tebou vůbec někdy souhlasit všichni?).

Třeba si o tobě někdo pomyslí něco, co se ti nebude líbit (mohou si vůbec všichni o tobě vždy myslet jen to, co se ti líbí?).

Třeba se nebudeš někomu líbit (můžeš se vůbec někdy líbit všem?).

Třeba tvou volbu někdo zpochybní nebo zneuctí (může se vůbec stát, že by tvou volbu všichni posvětili?).

Třeba tě někdo nebude mít rád (měl tě pak rád skutečně? může se vůbec stát, že by tě měli všichni rádi?).

Třeba tvá volba pro tebe bude znamenat určité důsledky, které nemusejí být v danou chvíli zřejmé a někdy nemusejí být příjemné (je život vždy příjemný a je vždy vše předem známo?).

Když jsi svobodný, můžeš něco ztratit.

Když jsi skutečně svobodný, máš a získá(vá)š mnohem víc.

O tom sama mnoho vím...

Svoboda zcela zákonitě znamená i to, že převezmeš úplnou ZODPOVĚDNOST ZA SVÁ ROZHODNUTÍ. A důsledky svých rozhodnutí nebudeš proto moci na nikoho svalit. Pro mnohé je proto přijatelnější nebýt svobodný.

SVOBODA totiž NENÍ POHODLNÁ.

Svoboda JE NEUSTÁLÁ VOLBA z mnoha nabízejících se možností.

Zároveň zodpovědnost za tyto volby a jejich důsledky.

Svoboda sice není pohodlná, ale VEDE TĚ DO ŽITÍ které je skutečným vibrujícím životem.

Životem, který STOJÍ ZA TO ŽÍT.

Každý tu máme jen sebe sama.

NÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT naše současná existence JE to jediné, co je na tomto světě skutečně naše. 

To, co skutečně máme. A je to TEN NEJVĚTŠÍ POKLAD.

Nezahoďme tento poklad tím, že svůj život prospíme nebo strávíme v pohodlných kolejích, které už jsou položené, a proto velmi pravděpodobně nevedou tam, kam bychom potřebovali.

ŽIJME SVOBODNĚ i s těmi riziky, která to přináší.

Pohodlí nesvobody je totiž mnohem RIZIKOVĚJŠÍ.
Pohodlí nesvobody totiž znamená JISTOTU, že nebudeš skutečně žít sám sebe a život, po jakém ze své nejhlubší podstaty toužíš.

Co chceš žít ty?

Chceš žít a prožívat život jako krásné dobrodružství?

Chceš naplnit sebe sama a svůj život pookraj?

Chceš skutečně žít a skutečně tvořit?

Ty jsi tím, kdo má moc i možnosti utvářet si svůj vlastní život.

Neustále to děláš, i když si toho možná nejsi plně vědom.

Zastav se občas na chvíli a vnímej, co bys chtěl žít.

Rozhoduj se jen sám za sebe, ze svého srdce.

Přej si ze svého srdce.

Cokoliv.

Můžeš

Můžeš


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět