Aneb CO JE UMĚLÝ ESOMATRIX A RIZIKA NOVODOBÝCH PORTÁLŮ

Vprvu je potřeba uvést to nejdůležitější a tím je, že:


JE NAŠÍM PRVOTNÍM A NEJDŮLEŽITEJŠÍM ÚKOLEM PŘEDEVŠÍM BOHA/SEBE/PLNĚ ŽÍT 

a ne bohapustě mluvit či dokonce žvanit.

 
Teď asi píchnu do vosího hnízda, ale je tu na sítích a v různých dalších médiích mnoho esoterických mluvičů a žvanilů.
Ti mluviči a žvanilové by nebyli tak problematičtí, kdyby si tuto svou potřebu naplňovali v soukromí. Ovšem pokud takoví lidé vytvářejí mediální obsah ve veřejném prostoru, je to již zcela něco jiného.

Je potřeba si být vědom toho, že mediální prostor v podobě sociálních sítí, videokanálů a dalších míst, je místem, které ovlivňuje více lidí, než si mnohdy myslíme.


Tedy být tvůrcem obsahu (což je dnes kupříkladu každý, kdo vytvoří jakýkoliv příspěvek na sociální síti) znamená určitou zodpovědnost za to, co do toho mediálního prostoru vypustím. Bohužel jsme v současnosti svědky všeobecného úpadku, který se projevuje i úpadkem ve velkých médiích a to vytváří určitý předobraz a vlnu, na kterou nasedá mnoho dalších.

Média mají mnoho úskalí včetně takového, že je snazší něco napsat než někomu říct tváří v tvář. Je snadné nechat se unést a vyslovit něco, co už nelze tak snadno vzít zpět. I když ono ve skutečnosti vlastně nic nejde vzít zpět.

Pro tvůrce obsahu je také snadné chytit se do blyštivosti pozlátek v podobě dosahů, sledovanosti, lajků, sdílení atd.

Je snadné nechat se unést do plkání a rozmělňování témat, která tak ztrácejí svou hodnotu a zahlcují lidi, kteří tento obsah konzumují.

Je potřeba říci, že každé sdělení je v podstatě ovlivňování (manipulace). Vždy toho, kdo toto slovo čte nebo slyší, ovlivňuje.

Jde tu o to, aby to ovlivňování bylo činěno v čistotě a jasnosti záměrů, a aby to ovlivňování bylo pozitivní, tedy tvořivé. Tedy aby lidem skutečně pomáhalo.

Současné možnosti šířit svá poselství jsou úžasné, fenomenální a přinášejí mnoho dobrého, pokud s mediálními prostředky nakládáme bděle, tedy s vědomím toho, co činíme.

SLOVO JE MOCNÝ NÁSTROJ a každé slovo je v podstatě zaklínadlem.

Proto v mých sděleních bděle a obezřetně volím každé jednotlivé slovo, naciťuji významy, vrstvy a esence, které tím předávám.

Bděle s tím pracuji proto, že každým slovem utvářím nejen svou vlastní realitu, ale i jako digitální tvůrce realitu těch, kteří má slova čtou nebo slyší. 

I tak je nevyhnutelné, že mnoho toho, co předávám, může být mylně nebo jinak pochopeno, zkresleno, naprosto nepochopeno... To již je pole, které nemohu přímo ovlivnit. Mohu však ovlivnit to, co do tohoto pole vypouštím.

Média jsou ve skutečnosti portály, které nás přenášejí jinam než v danou chvíli jsme. I kniha je portál. Ovšem současná digitální média jsou z více důvodů velmi mocnými portály, které nás silně vzdalují životu v tady a teď, pokud jich neužíváme vědomě a se zdravou mírou.

A to je někdy velmi těžké, protože je mnohdy snazší žít život v portále než ve svém vlastním těle. Mnoho o tom sama vím a jen díky tomu to tu mohu zasvěceně psát.

Slovo tvoří. To, co člověk předkládá veřejnosti ve svých kanálech, mocně tvoří naši realitu.

Je tu řada kanálů s desetitisíci sledovatelů, které vytvářejí bludnou realitu, která zamotává už tak chaotický vnitřní svět mnoha lidí, kteří touží žít lepší život a hledají k němu cesty.

ANO, JSME V OBDOBÍ VZESTUPU.

Ovšem ten vzestup neznamená, že budeme nekonečně vzhlížet a stoupat vzhůru do duchovních výšin a jiných světů, ale že se podíváme dolů a sestoupíme do toho bahna, ve kterém vězíme. Pro většinu lidí to platí generálně a v určitých fázích to platí úplně pro každého, včetně mě.

VZESTUP V TÉTO FÁZI VÝVOJE NAŠÍ CIVILIZACE A V TOMTO KONTEXTU ZNAMENÁ PŘEDEVŠÍM SESTUP

Znamená to, že si uvědomíme své stíny, své nezpracované záležitosti, že půjdeme do svého lidství, do svého srdce, které ví, prožívá a tvoří nejvíc.

Ovšem jít do lidství znamená mnoho "komplikací", "nepříjemností", znamená prožít mnoho bolesti, kterou jsme v sobě uzamkli, znamená prožít mnoho strachu z toho, když čelíme neznámému, tedy když čelíme především sobě sama a svým hlubinám atd.


Proto je snazší uvěřit duchovním pohádkám a krmit se jimi než začít skutečně naplňovat svůj život sebou / bohem / ryzostí / plností / čistotou / pravdivostí /...

Ten, kdo se teprve probouzí a začíná duchovní rozměr existence objevovat, je velmi zranitelný a velmi náchylný chytit se do pastí duchovních pohádek a umělých matrixů. Prožívá určitou fascinaci duchovními výšinami, která je podobná erotické fascinaci ve fázi zamilovanosti mezi dvěma lidmi.

To znamená, že ne vždy mu funguje schopnost čistě vidět, zdravě rozlišovat a kriticky myslet. Navíc duchovní svět je ze své jemnohmotné povahy velmi spletitý a cokoliv je vysloveno, není a nikdy nemůže být celé.

V současnosti se čím dál tím víc lidí probouzí ze spánku zapomnění. Ze zapomnění na duchovní dimenzi života, člověka a jeho bytí.

Proto je čím dál tím důležitější tvořit a šířit to, co nebude lidi ve fázi naivní duchovní fascinace zamotávat do umělých matrixů a bude jim komplikovat už tak náročný přerod.

Prosím vás, vyspělé mimozemské civilizace by byly padlé na hlavu, kdyby nám chtěly svěřit své technologie včetně svých korábů.

Pokud na nás nějaká taková vyspělá civilizace kouká či nás dokonce navštěvuje, činí tak s vědomím, že jsme ve stádiu úpadku civilizace, která sice již prošla bodem zlomu směrem ke vzestupu a rozvoji, ale zdaleka není připravena na něco takového.

Teď tu prosím nezpochybňuji existenci mimozemských civilizací, sama mám svou osobní zkušenost s návštěvou, která nebyla z naší planety. Je ale potřeba rozlišovat, co je pravdivé a co jsou konstrukty naší mysli, které vytváření umělou matrixovou realitu, která není pravým/opravdovým životem.

Jsme ve svém vlastním bahýnku a je naším úkolem se z něj dostat. Je to analogie, která prostupuje celým naším životem, který je vždy o převzetí zodpovědnosti sama za sebe a za to, co žiju a tvořím.

Proto i šíření zpráv o nějaké galaktické federaci je prostě matrix, který nás vzdaluje tomu, abychom žili tady na naší nádherné Zemi s nohama na zemi.

Prosím vás, tvůrci těchto kanálů, vy tvoříte tuhle realitu bludného matrixu. Jste schopni natáčet dvouhodinová i delší videa prakticky o ničem. Jen podporujete to, aby lidé nežili své vlastní životy v roli tvůrců, protože sedí připoutáni k duchovním pohádkám a bludům, které jim předkládáte. V těchto pohádkách a bludech se často objevuje i poselství, že se něco stane a někdo nás shůry zachrání. To vede ty, kteří tento obsah konzumují, ještě do větší pasivity, která prohlubuje současný marasmus lidstva a krizi lidství.

A bohužel jsou tu v tuto chvíli šířena i poselství lidí, kteří pod rouškou duchovnosti tvrdě manipulují, podněcují k nenávisti a násilí, šíří xenofobii a segregaci, pudí lidi k odbojům proti systému, které situaci více komplikují než řeší. Dělají to tak, že své ovečky systematicky zamotávají do sítí mnoha spletitých manipulací, které jsou vždy doplněny a okořeněny něčím, co se dá označit jako pravdivé.

Buďte bdělí. Je tu v současnosti skutečně řada lidí, kteří účelově manipulují těmi, kteří ještě nejsou schopni rozeznat zlo a manipulaci oděné do duchovního hávu. Často je ta manipulace postupná, plíživá a špatně rozpoznatelná pro ty, kteří ještě žijí v naivním nastavení, že každý člověk mluvící o duchovnu je dobrý a skutečně duchovní.

TOTO JIŽ NE!

NE KAŽDÝ ČLOVĚK MLUVÍCÍ O DUCHOVNU JE DOBRÝ A SKUTEČNĚ DUCHOVNÍ

Mnohdy je velká duchovnost tak nenápadná, že nemusí být vidět na první pohled. Znám řadu obrovsky dobrých a obrovsky duchovních lidí, kteří žijí nenápadné životy.

Tvořme to, co nás podporuje k tomu, abychom žili životy, jaké potřebujeme žít.

Tvořme bděle, s vědomím toho, co činíme.

Tvořme v radosti, ale i s vědomím toho, abychom se zaměřovali na to podstatné a nezahlcovali lidi a mediální prostor duchovními pohádkami a bludy či nepodstatnými blbostmi.

Jsem dnes trochu ostřejší, ale i to je někdy potřeba.


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět