Záměrem a cílem projektu Projekt Nový Svět je tvořit a podporovat celospolečenské změny, tedy i změny v důležitých oblastech ovlivňujících život každého jednotlivce.

Týká se to tedy i stávajících a nevyhovujících systémů včetně zdravotnictví a týká se to i samotné medicíny.

Před pár lety jsem vytvořila na mém osobním webu projekt Medicína v souladu, kde mimo jiné můžeš najít zásadní vize, které ukazují směr nové, moderní medicíně. Medicíně, která je lidská a pro lidi, to znamená, že naplňuje to, že pracuje ve prospěch zdraví lidí.

V současnosti máme oproti mnoha jiným zemím světa skvěle dostupnou zdravotní péči, ovšem to neznamená, že tu není mnoho toho, co je potřeba změnit a zlepšit.

Současná medicína ztrácí nadhled, zdravý úsudek, schopnost efektivně vynaložit zdroje, ztrácí lidskost a lidství.

Stává se šlapajícím strojem, který na nějaké úrovni dobře funguje, ale působí i mnoho škod a trápení, někdy i utrpení. Současná medicína má obrovská slepá místa a nemá sebereflexi ani pokoru. Je v mnohém odtržená od života a jeho pravé podstaty.

Proto je potřeba mnoho uvést do souladu se životem a jeho principy. Jen tím je možno vytvořit medicínu a zdravotnický systém, který bude dobře sloužit nám všem.

Pokud tě téma blíže zajímá, zvu tě k přečtení dvou článků na mém osobním blogu.

Proč vznikl projekt Medicína v souladu - zde najdeš hlubší souvislosti a náhled toho, co současné medicíně nejvíce chybí, dozvíš se o multidimenzionalitě člověka, lidském vědomí a potřebě nového přístupu k léčení.

Vize projektu Medicína v souladu - zde najdeš konkrétní  a zásadní vize toho, jakým směrem je potřeba, aby se současná medicína ubírala, jsou to vize medicíny, která naplňuje své prvotní přikázání Primum non nocere - především neškodit.


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět