30 listopadu, 2023

Záměrem a cílem projektu Projekt Nový Svět je tvořit a podporovat celospolečenské změny, tedy i změny v důležitých oblastech ovlivňujících život každého jednotlivce.Týká se to tedy i

Kam je potřeba, aby se ubírala MEDICÍNA