Projekt Nový Svět

(spolu)(vy)(tvoříme) svět, ve kterém je radost žít

děj se a staň i ty jím

English version soon

Pro hodně otevřené

Přišla jsem Z NEBE.

ANO.

Z nebe, odkud jsem věky věků shlížela na tento svět.

Na svět, který jsem sama stvořila. 

Nádherný a úchvatný.

Byl a STÁLE je.

JE.

MILUJi

spoluTVORBU,

svobodnou spolupráci.

Sebou OTEVÍRÁm NEKONEČNÉ POLE možností.

Nestvořila jsem ho sama.

S některými z vás.

Je vás

7

A

JÁ i TY.

MY všichni

JSME nyní V KLÍČOVÉM BODĚ.

V období, k němuž tato existence směřuje od počátku věků. 

Směřovala k němu od svého stvoření.

Vše bylo naplánováno.

A přitom NENÍ

JISTÉ

NIC.

A teď.

Teď se TO láme.

Máme šanci vytvořit Zlatý věk.

A tuto šanci nesmíme PROMARNIT.

Pokud bychom ji promarnili, celá existence by mohla zaniknout.

Možná by zanikala dlouho, plná zmaru a utrpení...

Vždyť je PLNÁ zmaru a utrpení.

Nenechme ji zaniknout.

JE tak nádherná.

KAPPA

A

JÁ ti povím.

Víš, já vím A srdcem cítím, že

v celém moři existencí není krásnější existence než ta naše. 

A není krásnější planeta, než ta naše.

Nenechme ji zemřít.

GAIA

A

A

i proto.

I proto jsem sem přišla.

I proto jsem se zrodila do lidského těla a stala se člověkem.

Abych byla tím, kdo NEDOPUSTÍ, aby šance na Zlatý věk byla promarněna.

NE. Nedopustím to. Nemohu a nechci.

Ale ZAJISTIT TO NEMOHU. 

Ne SAMA.

A

I

PROTO

JE TU tento projekt.

Spolu vytvoříme SVĚT, ve kterém je radost žít.

Společně POVSTANEME a umírající svět OBRODÍME.

Skrze naši lásku, naši sílu a naše dary.

Naše SÍLA je nesmírná.

Když se SPOJÍME.

Vesmírná i pozemská.

PROBUĎME ji a nenechme ji skomírat.

Nikdo nám JI nemůže vzít, pokud mu to nedovolíme.

Ale víš, bude TU i nepohodlí, bolest a trápení.

JE

TO důležité.

Jsou to hybné síly života. 

Bez nich by lidé život prospali, aniž by skutečně žili.

Bez nich by lidé nežili opravdový život.

ŽIVOT potřebuje být živý.

BÝT žit.

ŽÍT.

A


JE potřeba ŽÍT ŽIVOT s nohama na z/Zemi.

TO TA ZEMĚ nám DÁVÁ sílu.

SÍLU ŽÍT A TVOŘIT.

Z/RODIT (se)

GAIA

A

JE nám kolébkou, matkou, domovem I ZDROJem.

ONA - VÍ - CÍTÍ - PROŽÍVÁ

JE námi. PRO nás.

NAŠE

GAI

A


i já proŽILA mnoho bolesti a nezměrného utrpení.

Ne(s)mírné bolesti a nesmírného trápení.

CHTĚLA JSEM odejít ze života.

Vykašlat se na TO.

VZ-DÁT

TO

A

TO SE

NE-STALO.

Nesměla jsem.

Měla jsem dvě maličké děti.

V trýznivé dospělosti odejít vlastní rukou.

V útlém dětství OPUSTIT tělo A s úlevou ZEMŘÍT.

Mnohokrát a STÁLE JSEM UMÍRALA.

SKORO nikdo to nevěděl.

Nesměla jsem.

NESTALO se

TO.

A

VÍŠ,

utrpení má svůj smysl.

I TO nezměrné, obrovské utrpení.

Díky němu jsem dokázala samu SEBE rozPOZNAT.

ÚPLNĚ se přestavět a očistit.

ZnovuZ/RODIT se.

S/TVOŘIT své

JÁ.

neMÁM duši.

JSEM ZDROJovým vědomím.

Jsem esencí, která je sama o sobě vším a zároveň ničím.

JSEM všude, ve všem, i v každém z vás

a zároveň jsem plně člověkem.

JAKO VY všichni.

JAKO ty.

TY

I ty se možná někdy trápíš, cítíš bolest, prožíváš utrpení.

Víš, vždy tu bude.

Ale nebude nezměrné.

Odejde ten obrovský zmar.

Vše začne mít smysl a řád.

Bude kam směřovat.

Když (si) porozumíš a přijmeš to, co přijmout máš.

A

ANO

Ten SMĚR už TU JE.

To tento PROJEKT směr uDÁVÁ.

PŘIPOJ SE proto.

PŘIJMI to.

I TY.

Budeme osévat 

srdce lidí semínky lásky,

míru, laskavosti, radosti, harmonie a krásy.

Bude na každém, zda do svého srdce tato semínka vpustí,

přijme, zasadí a zda je v něm nechá i růst.

Bude už jen na každém tom,

co z nich nakonec

vyroste.

Budeme skrápět

lidi živou vodou našeho poznání,

 našich darů a skutečně projeveného potenciálu.

Bude na každém, zda se naší živou vodou nechá skropit a oživit.

Bude na každém, jakou měrou sám sobě umožní něco takového také žít.

Budeme dávat a je na každém, zda-li náš dar přijme.

To bude jeho svoboda PŘIJMOUT

či nepřijmout náš dar.

JSME A BUDEME ALCHYMISTY SRDCE

Srdce plné lásky je ten nejsilnější manifestátor 

a zároveň nejpřesnější detektor toho,

co je čisté, přirozené, svobodné,

tím životné a souladné.

Srdce plné lásky je tím

největším a nejléčivějším pokladem.

Pro tebe, pro druhé i pro tento svět.

Budeme

propojovat

rozum s citem

duchovno s hmotou

přírodu s technologiemi

vize a záměry s konkrétními kroky

Nástin toho, co konkrétně se bude dít 

a co je proto potřeba vytvořit, 

můžeš sám uzřít 

na blogu.

Jsou to pro tebe jen bláboly?

Taky jsem nevěřila a nevěřím všemu, co se kde píše.

Dělám si své vlastní poznání a vše si ověřuji.

I ty to dělej. Slepá víra není dobrou navigací pro život.

Tou nejlepší navigací je skutečné poznání.

A to je nepřenositelné.

Píšu otevřeně o tom, kdo a kým jsem. 

Ne proto, abys mi slepě věřil.

Proto, abys mohl

poznat.

Díky tomu

se mnou vědomě

v rámci tohoto projektu

či jiným způsobem spolupracovat.


I

TY MŮŽEŠ

projekt je i Facebooku

 Projekt Nový Svět