O egu a jeho pastech, které jsou často tak důmyslné, že nám může dát mnoho práce, je uvidět.Ukázalo se to

Veganské a jiné egopasti

4 KLÍČOVÁ MÍSTA S OBROVSKÝM PŘESAHEM DO PROMĚNY TOHOTO SVĚTA, KTERÁ VNÍMÁM V TUTO CHVÍLI JAKO NEDOCENĚNÁ AŽ ZANEDBANÁ Vnímám je

4 z klíčových míst proměny světa

Aneb energetický útok prožitý v přijetí, sebe-vědomí, sebe-důvěře a laskavosti.Včera za mnou zase přišli. Už mě jednou zkoušeli zastrašit a

Síla vědomí, lásky a míru srdce

V následujících cca 10 letech nás čeká období velkých změn.Ti, kteří mají vybudovanou SILNOU VNITŘNÍ KOTVU, tímto obdobím projdou mnohem

Vnitřní kotva a její důležitost pro následující období

PROČ JEŽÍŠE PŘIBILI PRÁVĚ NA KŘÍŽ, ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ KŘÍŽE, vhledy K ARTEFAKTŮM UKŘIŽOVÁNÍ a jak je možno skrze ně pomoci

Proč Ježíše přibili na kříž a jak naložit s artefakty ukřižování

aneb proč mír nejde vybojovat ani vynutit, proč není možné se na míru dohodnout a ani se k němu zavázat.MÍR

Jak dojít k míru