V tomto příspěvku o lásce rámcově představuji člena realizačního týmu. Je jím JINDŘICH BURIAN, moje (a nejen moje) láska.Řada lidí,

Láska ve svobodě