Na fotografii vidíš mě a handpan, který mám teprve třetí den. Teprve se s ním seznamuji. Ale už teď si hru užívám a užívám si i medicíny tohoto nástroje. A můžeš i ty. S jakýmkoliv nástrojem.

Zapomněli jsme být hravými a uzamkli jsme v sobě svou otevřenost a jistou krásnou naivitu, kterou tak milujeme u dětí. Často jsme svázáni pocitem, že hra na hudební nástroj je umění, kterému se musíme učit od jiných. Nebo že hru na hudební nástroj dokonce musíme vystudovat, abychom měli "právo" hrát.

Všimni si toho sousloví : HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ. Je tam slovo HRA. Znamená hrát si. Seznámit se s nástrojem, jakýmkoliv způsobem nástroj prozkoumat, zakusit, pro sebe objevit (ideálně tím, co nástroj nepoškodí). A pak prostě začít. Zkoušet, objevovat, hrát si.

Víc není třeba pro to, abychom mohli zažívat radost ze hry, léčivé vibrace nástroje, jeho učení a medicínu. Stačí se otevřít sami sobě a své vnitřní moudrosti. A zkoušet a zakoušet.

Když půjdeš svou vlastní cestou, můžeš sám objevit možnosti, které daný nástroj skýtá a hrát na něj svým jedinečným a osobitým způsobem.

Moc ráda sleduji tvorbu hudebníků, kteří se nebojí překračovat žánry, nalézat nové prostředky a objevovat netradiční způsoby hry, vnášet do hudby svou vlastní invenci a osobitost.

Láká-li tě hra na nějaký hudební nástroj, znamená to, že tvoje duše touží tvořit hudbu. A je jedno, jakou. Není důležité, zda budeš hrát "jen" sám pro sebe, pro tvé nejbližší, či zda se vydáš do ulic či koncertních sálů.

Důležitá je tvá radost z toho, že tvoříš. Hudební nástroj ti totiž dává mnoho možností, jak tvořit. Ne virtuálně, ale skutečně, ve hmotě. Nějak se nástroje dotkneš a on vyloudí zvuk a někdy i tón. A pokud budeš pokračovat, může vnikat a vzniknout i krásná hudba. Intuitivně, tvořená z tebe a z přítomného okamžiku. A taková hudba je tou nejmocnější a nejléčivější.

Tak se neboj vzít si do ruky hudební nástroj a hraj, hraj si. Pokud nemáš žádný hudební nástroj, věz, že tvé tělo je dokonalým hudebním nástrojem i tehdy, pokud nepočítám tvůj hlas. Pokud máš ruce, můžeš tleskat, pokud máš nohy, můžeš dupat. To vše tvoří rytmus a může tvořit.

Můžeš si vzít dva klacíky, dva kamínky či krabičku, kterou naplníš něčím sypkým a máš perkusní hudební nástroje. Perkusní nástroje byly pravděpodobně těmi prvními vůbec. Mají nekonečno možností a také velkou sílu. Udávají rytmus. A rytmus je dech života. Ne nadarmo se používá bubnů k léčení, navozování změněných stavů vědomí apod.

Miluji chvíle, kdy hudebník hraje s radostí a láskou v srdci, s pokorou a v propojení se životem. To vzniká ta nejkrásnější hudba. A nemusí být dokonalá pro to, aby byla krásná, a aby se hluboce dotýkala mého srdce.

Dovol si být nedokonalý, když hraješ. Dovol si zahrát mimo rytmus, dovol si zahrát i neladící tón. Jen tak můžeš skrze sebe objevit kouzlo hry, své možnosti i možnosti tvého hudebního nástroje.

Ale hlavně si to užívej. Hrej v radosti tak, jako malé děti v radosti bubnují vařečkou na hrnec, bouchají pokličkami o sebe či tleskají a dupou a tak zakoušejí, jak krásné to je, být tvůrcem zvuku. A o to tu jde. Tvořit.

Všichni jsme tvůrci a chřadneme, když netvoříme.

A tak tvoř.

ZE ZÁKULISÍ:

Tento handpan jsem vlastně vůbec nechtěla koupit.

Ve vnitřním obraze se mi zjevil modrý drum. A tak jsem jela do obchodu s léčivými nástroji pro drum. Když jsem však uslyšela tento nástroj, mé srdce se zachvělo v krásné rezonanci s jeho esencí. A bylo jasno.

Tento nástroj budu používat k léčení i v rámci projektu Nový Svět. To proto ho mám. 


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět