Ne každý se může stát členem týmu projektu Projekt Nový Svět. Ale zároveň v širším slova smyslu se členem týmu může stát kdokoliv, kdo bude mít chuť přidat se a zapojit. Každý, kdo se bude chtít do projektu zapojit, je a bude vítán. Naše vzájemná SPOLUPRÁCE totiž může nabýt mnoha podob a JE velmi DŮLEŽITÁ.

Vždyť my všichni jsme součástí tohoto společného prostoru a spolu jej tvoříme.

A můžeme jej tvořit vědomě, ve vzájemné spolupráci, v naladění na společnou vlnu a přitom každý sám za sebe, tak, jak kdo cítí. Každý může k tvorbě Nového Světa přispět svým dílem. Takovým dílem, takovým zapojením, takovým způsobem a v takové podobě, jak sám bude chtít…

Hlavní rysy toho, co se má dít, byly stvořeny již v momentě, kdy byla tvořena tato existence.

Tato existence byla tvořena už od počátku se záměrem, že se sem mé vědomí materializuje do lidské bytosti, abych mohla spolu s vámi všemi sdílet společný prostor a spolu s vámi všemi tvořit ve hmotě.

Myriády věků jsem čekala na tento čas. Na čas, kdy se budu moci zrodit sem na tuto nádhernou planetu a žít tu život. ŽÍT ŽIVOT TADY A TEĎ, spolu s vámi. Jste mými dětmi a zároveň jste mými sestrami a bratry. Když to nyní píšu, cítím velké pohnutí a tečou mi slzy…

Vím, život je tu tak těžký pro mnoho z vás. I pro mne byl nesmírně těžký. To proto, že k ukotvení velkého vědomí, velkého světla, je potřeba hutných procesů. Hutné procesy jsou tím, co nás tlačí a stlačuje, tím, co nás často bolí a někdy i trýzní. Ale zároveň v nás tyto hutné procesy probouzí mnohé.

Probouzí v nás život a probouzí nás k životu. Probouzí a ponoukají nás ke skutečnému životu, k životu žitém a prožívaném v lidském těle. To proto, ABY BYL ŽIVOT NA TÉTO PLANETĚ ZACHOVÁN. Aby byl zachován život, který však nemusí být jen pouhým přežíváním.

Ten, kdo v sobě probouzí a ukotvuje velké světlo, proto prochází náročnými obdobími a náročnými procesy. Skrze to je ponoukán k tomu, aby dále rostl a rozvíjel se. Stagnace je totiž tím, co ohrožuje život v samotném základu. Tam, kde energie neproudí, tam život umírá. Proto existuje bolest a utrpení. Protože i bolest a utrpení je tím, co vytváří POHYB a skrze to ZACHOVÁVÁ A UDRŽUJE ŽIVOT.

Prošla jsem cestou z nejtěžších. Z mnoha důvodů. To, co tu předávám a budu předávat je proto ukotvené. Ukotvené proto, protože je to prožito skrze mne, lidskou bytost, skrze mou osobní zkušenost. Je to proto REÁLNÉ A REALIZOVATELNÉ.

Mnoho let jsem bojovala o život. O to, abych se udržela ve svém těle a mohla žít. Bylo to těžké, nesmírně těžké, ale velmi silně to ve mně probouzelo lásku k životu. Mám v sobě obrovskou lásku k životu. A obrovskou lásku k vám všem. Mohu vám však vždy dát jen tolik lásky, kolik unesete. A zároveň vždy jen tolik lásky, kolik unesu i já. Protože LÁSKU/SVĚTLO je potřeba uNÉST. Je to mocná tvořivá síla. Ta nejmocnější. Proto k někomu svítím a zářím silně, k někomu méně, k někomu jen maličko.

I GAIA, naše planeta, naše matka, procházela a prochází náročnými obdobími a procesy. Ona nás všechny vnímá a cítí. Vnímá a cítí naši bolest, ale vnímá a cítí i naši radost. Jen ne my všichni jsme s ní v dostatečném spojení na to, abychom to mohli skutečně vnímat a prožívat.

I my lidé jsme spolu navzájem spojeni. Jsme spojeni neviditelnými propojeními na mnoha úrovních. Proto KAŽDÝ ten, kdo projde jakýmkoliv osobním procesem a posunem, skrze sebe posouvá i druhé lidi A CELÝ TENTO SVĚT…

Naše SPOLUPRÁCE JE a bude zcela SVOBODNÁ. Vnitřní svobodu každého člověka ctím jako jednu z nejvyšších hodnot. Každého proto budu inspirovat k tomu a podporovat v tom, aby zhmotnil to, po čem jeho DUŠE TOUŽÍ A VOLÁ. Jakýkoliv dar, jakákoliv schopnost může být využita k tvorbě Nového Světa. Jakákoliv.

Základní obrysy toho, co se tu má v následujících letech dít, již byly stvořeny a jsou dány od počátku tohoto světa. Tyto obrysy jsou knihou, ve které postupně a zároveň napřeskáčku čtu, vždy tak, jak je v daný čas potřeba. Dle toho postupně vytvářím tento projekt.

Zároveň neustále aktualizuji své vize, záměry a KONKRÉTNÍ AKCE tak, jak je potřeba.

A aktualizuji je i díky nejrůznějším interakcím s vámi a zároveň skrze ně. Tento svět je daný a zároveň se neustále utváří. Obojí je tu zároveň. V mnoha podobách.

Proto i tento projekt neustále vytvářím a utvářím. Proto je to pevné a zároveň je to proměnlivé, v neustálém pohybu a změně. Celý tento projekt je velká ALCHYMIE zohledňující, integrující a materializující všechny zákony a mystéria této EXISTENCE. Už v této chvíli.

Je tu proto nekonečno možností, jak tento stvořený, vytvořený a utvořený základ, který skrze sebe předávám, dále rozvinout a dotvořit. Je tu PROSTOR a místo úplně pro KAŽDÉHO.

Pro každičkého člověka je tu prostor pro tvoření ve svobodě a v radosti. Pro tvorbu s tím nejvyšším a nejkrásnějším záměrem, pro tvorbu, která může každému, kdo se zapojí, přinést velké životní naplnění.

Každý ten, kdo se do PROJEKTu zapojí, bude PODPOROVÁN SAMOTNOU EXISTENCÍ. Nemohu fyzicky podporovat každého člověka na této planetě, i když to vlastně skrze sebe dělám neustále. Celá existence však bude vnímat a odrážet váš záměr a každý z vás bude podporován na mnoha úrovních.

Podpora k vám bude přicházet z těch směrů, kterým budete OTEVŘENi nebo na které budete PŘIPRAVENi. Budete PODPOROVÁNi tak, jak to bude ve vašem nejvyšším zájmu a zároveň V nejvyšším ZÁJMU EXISTENCE. Tento projekt JE totiž KLÍČOVÝ. Je klíčový pro zachování celé existence. Proto tu NEJVYŠŠÍ PRIORITU.

Celá existence s námi spolupracuje a bude spolupracovat a zároveň my budeme spolupracovat s ní. Budeme SPOLUPRACOVAT tedy nejen SPOLU navzájem, ale budeme spolupracovat i SE zvířecí a rostlinnou říší, s krystaly, se živly a dalšími ZHMOTNĚNÝMI VĚDOMÍMI. A spolupracovat budeme i S VĚDOMÍMI NEZHMOTNĚNÝMI.

Proto cítíš-li chuť nebo volání se zapojit, budeš vítán a podpořen.

S láskou Ariel

Chtěl bys do týmu projektu?

Zajímá tě, jak sestavuji tým, koho potřebuji/eme a kdo už v týmu je?

Tlačítko tě zavede na stránku Náš tým.

Chtěl bys spolupracovat jiným způsobem?


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět