Ariel Rea
29 srpna, 2023

Žena ze své podstaty touží probouzet lásku, cit a vášeň v mužských srdcích. Je jejím úkolem otevírat mužská srdce, protože ona je ze své podstaty láskou.

Ta žena, která si prošla svou vlastní temnotou, ta žena, co přijala svou temnou a do té doby nespatřenou hloubku, ta žena, která tuto svou hlubokou součást pročistila, ta teprve může být mocnou a zároveň velmi citlivou léčitelkou mužských srdcí a tím i mužského světa. Tato žena je ženou ve své síle.

Žena ve své síle je velkým a nesmírně cenným zdrojem. Je totiž zdrojem nejen pro sebe, ale i pro své(ho) muže i děti. Ona je přístavem, kde muž načerpává sílu do dalšího konání, ona je zdrojem a domovem pro jejich děti nejen v době, kdy je nosí pod srdcem.

Žena ve své síle je mystériem. Je záhadná tím, že je napojená na existenci takovým způsobem, že ona prostě ví. Muž si k řešení dochází přes analýzu a zkoumání, žena řešení prostě zachytí.

Silná žena však nemá potřebu muže zraňovat ani snižovat a ani pošlapávat za to, kým je a ani za to, že on k řešení teprve dospívá, zatímco ona už ho dávno ví.

Silná žena se mužskou osobitostí baví. V laskavosti a lásce se nechá osvěžovat mužskou jinakostí. I ona má své slabůstky a osobitost vyvěrající z toho, že je ženou a je si toho vědoma.

Nesmírně ráda se schoulí do mužské náruče, kde se cítí bezpečně a chráněná. Žena je totiž ze své podstaty silná emočně, muž je ze své podstaty silný fyzicky.

Vrcholem lásky a velikosti muže i ženy je to, když se oba dva vzájemně baví a osvěžují tím, jak jsou jinací. Nezraňují se, prostě si sami sebe navzájem užívají. Smějí se sami sobě i tomu druhému, ale není to výsměch, je to ryzí smích v radosti ze života.

Silná žena své(ho) muže skrze sebe mnoha způsoby podporuje. A přináší jí to radost a naplnění. Ona totiž touží po muži, který je sám silný. Kdyby muže oslabovala, byla by sama proti sobě. Jen s vnitřně silným mužem může zažívat silné interakce, silnou lásku a silnou vášeň. O silného muže se může opřít ve chvílích, kdy je sama křehká a slabá.


Chceš projekt podpořit?

Můžeš to, co přináší, šířit do světa.


Chceš

si dát další článek?

Klikni na 3 zlaté tečky vpravo.

Mrkni níže do 3x3 doporučených článků.


Doporučené články

I

TY MŮŽEŠ

Projekt je i na Facebooku

 Projekt Nový Svět